Podrobnosti záznamu

Jméno
   Fojtíková, Ivana
Autor článku
   The GIS analysis of indoor radon and soil gas radon in major rock types of the Czech Republic
   GIS analýza vztahu radonu v objektech a v podloží v hlavních horninových typech České Republiky
   Hodnocení geologických faktorů radonového indexu administrativní jednotky RIA (NUTS5, Česká republika) - návrh metodiky
   Indoor - soil gas radon relationship in the Central Bohemian Plutonic Complex
   Indoor-soil gas radon relationship in the Central Bohemian Plutonic Complex
   Indoor-soil gas radon relationship in the Central Bohemian Plutonic Complex. Extended abstract
   Korelace koncentrací radonu v podloží a v objektech na území bývalých okresů Domažlice a Prachatice
   Korelace koncentrací radonu v podloží a v objektech na území bývalých okresů Domažlice a Prachatice
   RADON INDEX OF A LOCAL ADMINISTRATIVE UNIT
   Radon profile across the main granitoid bodies of the Bohemian Massif (Czech Republic)
   Radon profile across the main granitoid bodies of the Bohemian Massif (Czech Republic)
   Radonový index geologického podloží a jeho vliv na strategii vyhledávání rizikových objektů v České republice
   Radonový index geologického podloží a jeho vliv na strategii vyhledávání rizikových objektů v České republice
   The relationship of the radon concentrations in waters and the geological bedrock
   SOIL GAS RADON, INDOOR RADON AND GAMMA DOSE RATE IN CZ: CONTRIBUTION TO GEOSTATISTICAL METHODS FOR EUROPEAN ATLAS OF NATURAL RADIATIONS
   Vliv geologické stavby na zvýšení hodnot radonu v objektech situovaných na nízkém radonovém indexu
   Vztah radonu v objektech a radonu v podloží na území středočeského plutonu - úvodní studie
   Vztah radonu v objektech a radonu v podloží na území středočeského plutonu - úvodní studie