Podrobnosti záznamu

Jméno
   Foldyna, Josef
Autor monografie
   Abrasives for AWJ Cutting
   Research Assistance to Improve Pulsating System
   Testing of quality of nozzles
   Ultrazvuková modulace vysokorychlostních vodních paprsků
Autor článku
   3D problem of pressure wave propagation in the tube with inconstant
   3D problem of pressure wave propagation in the tube with inconstant cross section
   Acoustic wave propagation in high-pressure system
   Acoustic wave propagation in high-pressure system
   Advances in (un)conventional engineering of biomaterials and nursing care
   Break-up of modulated water jets: CFD simulation and experiment
   CFD model modulovaného vodního paprsku
   Comparison of Flat and Round Nozzle Using for Disintegration of PMMA by Pulsating Water Jet Technology
   Concrete and rock cutting using modulated waterjets
   Concrete repair and cutting using pulsating water jets
   Čistenie plôch a príprava povrchov pred sanáciou
   Dezintegrácia hliníka a medi pulzujúcim vodným prúdom
   Disintegration of Bone Cement by Continuous and Pulsating Water Jet
   Disintegration of High Fatigue G Bone Cement and Palacos R+G? by Pulsating Water Jet
   Effect of high temperatures on cement composite materials in concrete structures
   Effects of pulsating water jet impact on aluminium surface
   Effects of pulsating water jet impact on aluminium surface
   Effects of Water Jet on Heat-Affected Concretes
   Enhancing of water jet effects by pulsations
   Enhancing of Water Jet Effects by Pulsations
   High - velocity water jet impact on concrete samples
   Hydrodynamic generator for ultrasonic modulation of the jet: basic study
   Influence of Air content on Fluid Celerity in Pipe with and without Rotation
   Influence of properties of Garnet on cutting process
   Influence of the transition area on efficiency of the water jet cutting
   Kvalita povrchu vytvořeného modulovaným paprskem
   Laboratory Experiments on Effects of Water Jet on Heat-Affected Concretes
   Laboratory research on disintegration of concretes exposed to high temperature by water jets
   Measurement and evaluation of pulsating water jet peening intensity
   The Measurement of Abrasive Particle Velocities in the Process of Abrasive Water Jet Generation
   The measurement of abrasive particles velocities in the process of abrasive water jet generation
   Measurement of dynamic pressure and force effects of modulated water jet
   Measurement of Dynamic Pressure in Ultrasonic Nozzle
   Measurement of Fine Grain Copper Surface Texture Created by Abrasive Water Jet Cutting
   Measurement of force effects of modulated jet
   Measurement of selected parameters of modulated high-speed water jet
   The measurement of the velocity of abrasive particles at the suction part of the cutting head
   Měření vybraných parametrů při rozpojování hornin mechanickým nástrojem: porovnání dvou principů
   Methodology of Determination of Cutting Efficiency of Abrasive Materials in Abrasive Water Jet Cutting
   Methodology of determination of cutting efficiency of abrasive materials in abrasive water jet cutting
   Methodology of evaluation of nozzle for high - speed water jet generation
   Metodika stanovení kvality vysokotlakých trysek
   Modulated jets for ornamental stone cutting
   Modulated vs. continuous jets: Performance comparison
   Modulation of waterjet by ultrasonic: Measurement of dynamic pressure and force effects
   Modulovaný vodní paprsek - nástroj pro opracování kovů?
   Možnosti využití modulovaného vodního paprsku při sanaci betonu
   Nové možnosti technologie vysokorychlostních vodních paprsků při sanacích betonových konstrukcí
   Nové možnosti v oblasti použití vodních paprsků pro sanace betonových konstrukcí
   Nové poznatky v oblasti dělení a úpravy povrchu betonových konstrukcí
   Nucený rozpad vysokorychlostního modulovaného vodního paprsku
   Numerical simulation of transmission of acoustic waves in high-pressure system
   Numerical simulation of transmission of acoustic waves in highpressure system
   Numerický model akustického generátoru pro generování pulsujícího vodního paprsku
   Odstraňování porušeného betonu rotujícími vysokorychlostními paprsky
   Odstraňování povrchových vrstev korodovaných betonů vysokorychlostními vodními paprsky
   Olivine as industrial abrasive for high-speed water jet technology
   Ornamental stone surface treatment by pulsating water jets
   Ornamental stones surface finishing by pulsating jet: a project for an industrial application
   Ploché vodní paprsky při porušování betonu
   Porovnání dvou odlišných způsobů měření řezných odporů mechanického nástroje na laboratorním tlakovém pluhu
   Porovnání různých typů trysek ke generování vysokorychlostního vodního paprsku
   Porušování betonu vysokorychlostními vodními paprsky s nelineárním pohybem trysky
   Possibilities of utilization of modulated jets in rock cutting
   Potenciál modulovaných pulzních vodních paprsků při sanacích betonových konstrukcí
   Potential of ultrasonically Modulated Pulsed Water Jets for Cutting of Metals
   Použití rotační trysky ve stavebnictví
   Použití vysokorychlostního vodního paprsku při sanacích betonových konstrukcí
   Povrchová desintegrace cementového betonu plochými vodními paprsky
   Preliminary analysis of volume material removal at bone cement disintegration by pulsating water jet
   Preparation of Concrete Substrates for Repair by Pulsating Water Jets
   Preparation of rock and geo-composite specimens for tensile tests by abrasive water jet
   Preweakening of hard rocks with ultrasonicaly generated pulsed water jets
   Processing and finishing of granite surfaces
   Proudění v trysce s pohyblivou stěnou
   Přídržnost sanační malty k povrchu betonu upravenému vodním paprskem
   Pulsating Water Jet - A Tool for the Future?
   Pulsating water jets
   Pulsating water jets: a tool for dimension stone cutting
   Pulzující rotační vodní paprsek při odstraňování povrchových vrstev
   Quality of bottom surface of kerfs produced by modulated jets
   Reactivity of mechanical activated coals for special utilization
   Removal of concrete surface layers by pulsating water jets
   Removal of degraded layer of concrete with an emphasis on optimizing surface before applying repair materials
   Removal of polyurea spray coatings from the surface of cement concrete by water jet technology
   Research and development of pulsating water jets
   Research of the Processes of High Temperature Influence on Cementitous Concrete
   Research on concrete disintegration using pulsating water jets
   Research on pulsating water jets
   Rock cutting by pulsing water jets
   Rozpojování betonu a hornin modulovaným vodním paprskem: laboratorní experimenty
   Rozvoj technologie pulsujících vodních paprsků
   Řezání vodním paprskem
   Das Schneiden von Gesteinen mit rotierenden Hochdruckwasserstrahlen
   Shaping of rock specimens for testing of uniaxial tensile strength by high speed abrasive water jet: First experience
   Simulace přenosu tlakových pulsací vysokotlakým systémem
   Studium šíření tlakových pulsací vysokotlakým systémem
   Testing of Commercial Cutting Heads for Abrasive Water Jet Technology
   Testing of fan jet nozzles for pulsating jets generation
   Testing of industrial types of abrasives for abrasive water jet cutting
   Testing of Mineral types of abrasives for abrasive water jet cutting
   Testing of pulsating jets in a granodiorite quarry
   Transmission of acoustic waves
   Transmission of acoustic waves
   Účinky vodního paprsku na tepelně ovlivněných betonech - laboratorní zkoušky
   Ultrasonic modulation of high-speed water jets
   Ultrasonically modulated pulsed jets: basic study
   Ultrasonically Modulated Pulsed Water Jets: Effect of Frequency on Performance
   Ultrasonically modulated pulsed water jets: Effect of frequency on performance
   Utilization of abrasive water jet for shaping of test specimens from geomaterials
   Utilization of Potential of Pulsating Jets for Removal of Concrete Layers
   Utilization of ultrasound to enhance high-speed water jet effects
   Utilization of ultrasound to enhance high-speed water jet effects
   Utilization of waterjets in SS-23 missiles dismantling
   Visualisation of Abrasive Particles in Suction Part of Abrasive Cutting Head
   Vodní paprsek ve strojírenství (2.)
   Vodní paprsek ve strojírenství
   Výpočet vlastní frekvence vysokotlakého systému
   Vysokorychlostní vodní paprsek a sanace betonu
   Využití LabVIEW pro sběr a zpracování dat při rozpojování hornin v laboratorních podmínkách
   Využití modulovaných vodních paprsků v aplikacích čištění a odstraňování povrchových vrstev
   Využití nových poznatků při předúpravě povrchů betonových konstrukcí vysokorychlostními vodními paprsky
   Výzkum v oblasti pulsujících vodních paprsků
   Water jets in dimension stone cutting and surface treatment
   Wytrzymałość skały na rozciąganie - porównanie wyników testu bezpośredniego rozciągania i testu brazylijskiego