Podrobnosti záznamu

Jméno
   Fordinál, Klement
Autor článku
   Bánovská kotlina Depression (northern part of the Danube Basin); Neogene stratigraphy and geological development
   Biometrical Evaluation of Melanopsis pygmaea pygmaea M.Hoernes, Melanopsis lebedai Lueger, and its Significance for Monitoring of Paleoecological Changes
   Biostratigrafické a paleoekologické vyhodnotenie bádenských sedimentov okolia Smoleníc
   Biostratigrafické a paleoekologické vyhodnotenie sedimentov územia centrálnej časti Bratislavy
   Biostratigraphical and Paleoecological Characteristics of Sediments from Surrounding of Smolenice
   Biostratigraphy and radiometric dating in the Vienna Basin Neogene (Slovak part)
   Congeria doderleini Brusina from Pannonian sediments in a loam pit of the brick plant at Pezinok
   Early Sarmatian biota in the northern part of the Danube Basin (Slovakia)
   Early Sarmatian biota in the northern part of the Danube Basin (Slovakia)
   Geológia severného svahu Šahanskej antiformy
   Geológia severného svahu šahanskej antiformy
   Late Sarmatian sediments (Skalica Formation) of the Vienna Basin northeastern margin
   Lower Sarmatian Bryozoa from brackish sediment in the northern part of the Danube Basin (Dubová, Slovakia)
   Occurrence of calcareous nannoplankton in the Pannonian sediments of Slovakian Neogene basins
   Planinské súvrstvie - sedimenty otnansko-spodnokarpatského veku v severnej časti Malých Karpát
   Spodně sarmatské mechovky z brakických sedimentů severní části Podunajské pánve (Dubová, Slovensko
   Stratigrafia bádenských sedimentov okolia Stupavy (viedenská panva, Slovensko) a rekonštrukcia paleoekologických pomerov
   Stratigrafia bádenských sedimentov okolia Stupavy (Viedenská panva, Slovensko) a rekonštrukcia paleoekologických pomerov
   Upper Badenian Molluscs (Gastropoda, Bivalvia, Scaphopoda) from the Modra-Kráľová locality (Danube Basin, Slovakia)
   Vrchný miocén juhovýchodného okraja Malých Karpát (vrt Ma-1, Bratislava)
   Západokarpatské fosílne ekosystémy a ich vzťah k paleoprostrediu v kontexte neogénneho vývoja eurázijského kontinentu