Podrobnosti záznamu

Jméno
   Fottová, Daniela
Autor monografie
   Charakteristiky denních povrchových odtoků ze čtrnácti lesních povodí sítě GEOMON v hydrologických rocích 1994-2005
   Critical Loads of Nitrogen for Forest Ecosystems in the Czech Republic
   Fottová , D. et al.(2006): Územní aspekty a dlouhodobý monitorovací systém. Závěrečná zpráva projektu MŽP VaV-1D/2/16/II/04, 63.str. Archiv MŽP
   Hodnocení dopadů klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmárnění jejich dopadů
   Hodnocení dopadů klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
   Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
   Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
   Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
   Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
   Hodnocení změn látkových toků a kritických zátěží v síti malých povodí GEOMON v České republice
   Hydrochemie v povodí Loukov - závěrečná zpráva úkolu 4110/01
   Návrhy ekostabilizačních opatření pro územní plán Vimperska
   Návrhy ekostabilizačních opatření v povodí Liz
   Návrhy ekostabilizačních opatření v povodí Lysina
   Návrhy ekostabilizačních opatření v povodí Pluhův bor
   Návrhy ekostabilizačních opatření v povodí U dvou louček
   Výsledky sledování látkových toků a kritických zátěží v síti malých povodí GEOMON
   Vztah mezi chemickým složením povrchových vod, půd a listoví podle imisního gradientu v České republice
   Zpráva o realizaci projektu VaV-1D/2/16/II/04 'Územní aspekty a dlouhodobý monitorovací systém'
Autor článku
   17 years of biogeochemical monitoring in the GEOMON network of small catchments, Czech Republic
   Accumulation of arsenic in polluted and unpolluted small watersheds in Central Europe
   Atmogenic Pb in small forest catchments of Central Europe - The mass balance and isotope approaches
   Behaviour of arsenic in forested catchments following a high-pollution period
   Biogeochemical fluxes of manganese in a central - Bohemian forested catchment on granite bedrock
   Biogeochemistry of beryllium in an experimental forested landscape of the Lesní potok catchment in Central Bohemia, Czech Republic
   Biogeochemistry of Beryllium in an Experimental Forested Landscape of the Lesní potok Catchment in Central Bohemia, Czech Republic
   Biomass removal will significantly decrease soil base saturation in acidified ecosystems
   Changes in mass element fluxes and their importance for critical loads (GEOMON network, Czech Republic)
   Charakteristiky denních povrchových odtoků ze 14 lesních povodí sítě GEOMON v hydrologických rocích 1994-2005
   Cloud and fog water deposition and its hydrological and ecological importance in selected regions of the Czech Republic
   Comparison of pollutant concentrations in solid and liquid deposited precipitations at the Milesovka Mt
   Controls on sulfur content in tree rings of Norway spruce and European beech at a heavily polluted site
   Ćtrnáct let sledování sítě malých povodí GEOMON z hlediska řešení problémů klimatické změny
   Czech Republic - The national database of nutriet nitrogen critical loads
   Czech Republic
   Czech Republic
   Daily streamwater runoff characteristics from the ICP IM catchments (CZ01, CZ02, DE01) in the Bohemian Massif
   Development of mass element fluxes in GEOMON network of small catchments
   Distribution, cycling and impact of selected inorganic contaminants in ecosystem of the Lesni potok catchment, the Czech Republic
   Dvacet let hydrologického a biogeochemického výzkumu povodí Červík v Beskydech
   Export of Arsenic from Forested Catchments Under Easing Atmospheric Pollution
   Extrémy denních odtoků ze sítě lesních povodí GEOMON
   Forest vegetation affecting the deposition of atmospheric elements to soils
   Geogenic and atmogenic sulfur in forested catchments: The isotope mass balance approach
   GEOMON Polomka - nový přístup ke studiu změn atmosférické depozice
   Geomon Polomka 1994 - 1998: Sledování látkových toků na malém povodí Polomky
   Hodnocení potenciálu pro použití účinkového přístupu k zjišťování dálkového přenosu těžkých kovů založeného na výpočtech kritických zátěží
   Human- and climate- induced changes in the surface stream activity affecting the element cycling
   Hydrochemical balance in the forest tributary's catchment
   Increasing arsenic concentrations in runoff from 12 small forested catchments (Czech Republic, Central Europe): Patterns and controls
   Isotopic evidence for processes of sulfur retention/release in 13 forested catchments spanning a strong pollution gradient (Czech Republic, central Europe)
   Koncentrace znečišťujících látek ve vodě z mlh v Kopistech (1999 - 2004)
   Lead cycling in forested catchments: Trends in input-output mass balances over 12 years of easing industrial pollution
   Limnologie tekoucích vod devíti vybraných povodí sítě GEOMON
   Long-term trends in stream nitrate concentrations and losses across watersheds undergoing recovery from acidification in the Czech Republic
   Long-term trends in stream nitrate concentrations and losses across watersheds undergoing recovery from acidification in the Czech Republic
   Long-term trends in stream nitrate concentrations and losses across watersheds undergoing recovery from acidification in the Czech Republic
   Mohou imise i dnes škodit lesním porostům v Orlických horách?
   Monitoring látkových toků v síti malých povodí GEOMON
   The monitoring network GEOMON - 10 years of data
   Některé vztahy mezi chemickým zvětráváním melechovského granitu a látkovou bilancí malého povodí Loukov
   Occult precipitation as a factor affecting water and mass balance in the headwater region in the Czech Republic
   Occult precipitation as an important contribution to the wet deposition - observation and evaluation in the Czech Republic
   Occult precipitation as an important contribution to the wet deposition in Bohemian Forest
   Occult precipitation as an important input into the mountainous catchments of the Czech Republic
   Occult precipitation in the highest mountains of the Czech Republic: Monitoring, assessment and time variation
   Persistent effects of acidification on stream ecosystem structure and function
   Pollutant concentration in fog water in relation to the air flow direction at 850 hPa level
   Pollutant concentrations in deposited precipitation at the Kopisty station
   Pollutant Concentrations in the Rime and Fog Water at the Milesovka Observatory
   Potoční makrozoobentos devíti vybraných povodí sítě GEOMON
   The Precipitation Chemistry over Central Bohemia: Attempt to Estimate the Sources and Pathways
   Processes affecting oxygen isotope ratios of atmospheric and ecosystem sulfate in two contrasting forest catchments in Central Europe
   Processes affecting oxygen isotope ratios of atmospheric and ecosystem sulfate in two contrasting forest catchments in Central Europe
   Projections of water balance changes in nine forested Czech catchments as a result of anticipated climate change
   Příspěvek k odhadu účinků atmosférické depozice dusíku a síry
   Radial distribution of lead and lead isotopes in stem wood of Norway spruce: A reliable archive of pollution trends in Central Europe
   Recovery from acidification as predicted by the MAGIC model for 14 forested catchments in the Czech Republic
   Regionální hodnocení látkových toků v síti malých povodí GEOMON
   The relationship between the quality of ground waters and the forest cover in regions affected by high levels of acid atmospheric deposition - a case study of the Krušné hory Mts., Czech Republic
   The Relationship between the Quality of Ground Waters and the Forest Cover in Regions Affected by High Levels of Acid Atmospheric Deposition - a Case Study of the Krušné Hory Mts.,Czech Republic
   Results of integrated monitoring at the Czech ICP-IM station Košetice Observatory
   Runoff from the ICP IM catchments in the Bohemian Massif
   Similarity between C,N and S stable isotope profiles in European spruce forest soils: Implications for the use of delta S-34 as a tracer
   Storage of arsenic in various compartments of forested catchments along a pollution gradient
   Stream benthic macroinvertebrates of nine selected catchments of the Czech GEOMON network
   Stream water recovery in the Czech Republic - Results from the GEOMON network of catchments
   Stream water recovery in the Czech Republic? - Results from the GEOMON network of catchments
   Sulfate oxygen isotopes in Central European forests and wetlands
   Sulfate oxygen isotopes in Central European forests and wetlands
   Sulfur retention in various compartments of forest ecosystems along a pollution gradient
   Sulfur retention in various compartments of forest ecosystems along a pollution gradient
   Time and space variability of the occult precipitation in the selected mountainous and urban areas of the Czech Republic
   Trends in Impact of Acidification on Groundwater Bodies in the Czech Republic; An Estimation of Atmospheric Deposition at the Horizon 2015
   Trends in Stream Water Chemistry within GEOMON Network in the Czech Republic
   Trends in sulphur and nitrogen deposition fluxes: GEOMON network, Czech Republic
   Trends in sulphur and nitrogen deposition fluxes: GEOMON network, Czech Republic
   Trends in sulphur and nitrogen deposition fluxes in the GEOMON network, Czech Republic, between 1994 and 2000
   Trendy v depozici síry a dusíku v české síti GEOMON a porovnání s výsledky integrovaného monitoringu ve Švédsku
   Twelve years of hydrochemical monitoring of the GEOMON network, Czech Republic
   Twelve years of hydrochemical monitoring of the GEOMON network, Czech Republic
   Účinky kyselého deště na lesní a vodní ekosystémy. 3. Okyselení potoků a jezer
   Usazené srážky a chemismus malého horského povodí
   Usazené srážky jako významný příspěvek k atmosférické depozici ve vybraných horských a urbanizovaných oblastech ČR
   Usazené srážky jako významný příspěvek k vodní a látkové bilanci malého horského povodí
   Usazené srážky na Šumavě
   The use of bio-indication methods for monitoring a model river basin in the GEOMON system in the Czech Republic
   The use of bio-indication methods for monitoring a model river basin in the GEOMON system in the Czech Republic
   Vliv kyselé depozice na chemismus povrchových vod v Krkonoších
   Vliv kyselé depozice na chemismus povrchových vod v Krkonoších
   Vstup vody a znečištění z vodního aerosolu v mlze v horské oblasti Krkonoš : časová variabilita
   Vývoj depozice síry a dusíku v síti malých povodí GEOMON
   Vývoj látkových toků v české republice (GEOMON)
   Zhodnocení atmosférické depozice v rámci monitorovací sítě GEOMON v období 1994-2003
   Změny chemismu a povrchových vod v důsledku dlouhodobé acidifikace Orlických hor
   Změny látkových toků a kritických zátěží v síti malých povodí GEOMON