Podrobnosti záznamu

Jméno
   Fröhlich, Emil
Autor článku
   Kvantifikace externalit vznikajících těžbou a užitím hnědého uhlí
   Perspektiva dotěžení uhelných zásob v severočeském a sokolovském hnědouhelném revíru v návaznosti na koncepci energetické politiky ČR
   Problematika využitelnosti disponibilních zásob hnědého uhlí podkrušnohorských pánví a následné rekultivace a revitalizace území postižených důlní činností