Podrobnosti záznamu

Jméno
   Franěk, Jan
Autor monografie
   AMS 3D
   Česká verze webu České geologické služby
   From microstructures to large-scale crustal deformations in collisional orogen: multidisciplinary approach
   Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku 1 : 5 000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat, souhrnná zpráva dílčí etapy projektu: Geologické mapování
   Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku 1 : 5 000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat Souhrnná zpráva dílčí etapy projektu: Morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat
   Kritická rešerše geologie, strukturní geologie a petrografie z oblasti Vojenského újezdu Boletice
   Mapa dokumentačních bodů 1:25.000 Rožná a okolí
   Operativní geologická dokumentace geodynamických procesů a fenoménů v tělesech liniových staveb D8, D3 a plynovodu Gazela pro upřesnění geofaktorů horninového prostředí
   Podzemní zásobník plynu Milasín - Bukov, projekt geologicko-průzkumných prací: Mapa tektonické členitosti a intenzity porušení hornin 1: 25 000
   Rešeršní studie o využívání podzemních prostor po těžbě nerostných surovin v České republice a v zahraničí.
   Section about South Bohemian granulite massifs in Granulites and Granulites 2009 excursion guide
   Strukturní mapa prvků duktilní tektoniky 1:25000 Rožná a okolí. Česká geologická služba
   Strukturní mapa prvků zlomové tektoniky 1:25.000 Rožná a okolí
   Syntetická mapa tektonických indicií - Boletice
   Syntetická mapa tektonických indicií- lokality Rožná a Olší
   Technická zpráva II. etapy řešení projektu (název projektu: Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku 1:5000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat)
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, 03-423 Svoboda nad Úpou
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25.000 list 32-213 Ktiš
   Využití 3D GIS při projektování vrtných prací
   VÝZKUM TERMÁLNÍ ZÁTĚŽE HORNIN - PERSPEKTIVY PODZEMNÍHO SKLADOVÁNÍ TEPELNÉ ENERGIE, Roční zpráva za 2011 - 1. Etapa TIP PROJEKT MPO ev.č. FR-TI3/325
   Webová stránka 'Aktuální stav vybraných měřících bodů ve štole Josef'
   Webové stránky projektu Výzkum termální zátěže hornin - perspektivy podzemního skladování tepelné energie
   Základní geologická mapa České Republiky 1 : 25.000 list 32-213 Ktiš - Geologická mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000, list 03-423 Svoboda nad Úpou, Tektonická mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list Svoboda nad Úpou 03-423
   Základní geologická mapa ČR 1 : 25.000 list 32-213 Ktiš - Tektonická mapa
   Zakrytá geologická mapa okolí Rožné 1 : 10 000
Autor článku
   Contrasting mafic to felsic HP-HT granulites of the Blanský les Massif (Moldanubian Zone of southern Bohemia): complexity of mineral assemblages and metamorphic reactions
   Exhumation of HP granulite and crustal scale buckling of lower and middle crust interface
   Exhumation of the Blanský Les Granulite Massif as a Result of Oblique Thrusting and Crustal-Scale Buckling
   Exhumation of the Blanský Les Granulite Massif as a Result of Oblique Thrusting and Crustal-Scale Buckling
   Exhumation of the Blanský Les Granulite Massif as a Result of Oblique Thrusting and Crustal-Scale Buckling
   Geochemical constraints on the nature of protolith to felsic granulites from the Blanský Les Massif (Czech Republic)
   Geophysical and structural pattern of the Knížecí Stolec pluton and its host rocks in the south-western part of the Moldanubian Zone, Bohemian Massif
   Kinematic and Rheological Model of Exhumation of High Pressure Granulites in the Variscan Orogenic Root: Example of the Blanský Les Granulite, Bohemian Massif, Czech Republic
   Kinematic and rheological model of exhumation of high pressure granulites in the Variscan orogenic root: example of the Blanský les granulite, Bohemian Massif, Czech Republic
   Kinematic and rheological model of exhumation of high pressure granulites in the Variscan orogenic root: example of the Blanský les granulite, Bohemian Massif, Czech Republic
   Kinematic and rheological model of exhumation of high pressure granulites in the Variscan orogenic root:example of the Blanský les granulite, Bohemian Massif, Czech Republic
   Lithological composition and geodynamic evolution of the south-eastern part of the Šumava Mts.(Moldanubian Zone, Bohemian Massif)
   Magnetic fabrics in garnet peridotites-pyroxenites and host felsic granulites in the South Bohemian Granulites (Czech Republic): Implications for distinguishing between primary and metamorphism induced fabrics
   Model of syn-convergent extrusion of orogenic lower crust in the core of the Variscan belt: implications for exhumation of high-pressure rocks in large hot orogens
   A model of syn-convergent extrusion of orogenic lower crust in the core of the Variscan belt: Implications for exhumation of HP rocks in large hot orogens
   Na Hrádku - pozoruhodná mineralogická lokalita v blízkosti Horažďovic
   Nález nového tělesa hyperdraselného granulitu na hřebenu Kleti v masivu Blanského lesa
   Nález velkých krystalů apofylitu v zonální alpské žíle u Libodřic na Kolínsku
   Nature of protolith and metamorphic development of Moldanubian HP granulites - a geochemist's point of view
   Nový výskyt pseudoleucitu u Loučné v Krušných horách
   Origin of felsic granulite microstructure by heterogeneous decomposition of alkali feldspar and extreme weakening of orogenic lower crust during the Variscan orogeny
   The precursor of Variscan felsic granulites, process of its granulitization, and inversed rheology of feldspars and quartz in the lower-crustal conditions
   Protolith and metamorphism of Moldanubian HP granulites - a geochemical perspective
   South Bohemian HP Granulites with Lenses of HP/UHP Mafic and Ultramafic Rocks
   Stop 4-1 (Day 4). Garnet Peridotites and Pyroxenites, Quarry Pod Libínem
   Web České geologické služby v nové podobě