Podrobnosti záznamu

Jméno
   Franc, Jiří
Autor článku
   Huntit z kamenolomu Bernartice u Dolních Kralovic (Česká republika)
   Huntit z kamenolomu Bernartice u Dolních Kralovic (Česká republika)
   Mineralogie uranového zrudnění z lokality Dlažov u Klatov (Česká republika)
   Mottramit z vápencového kamenolomu Smrčník, Horní Lipová u Jeseníku (Česká republika)
   Nález fluorapatitu na uranovém ložisku Chotěboř