Podrobnosti záznamu

Jméno
   Franců, Eva
Autor monografie
   CO2 Geological Storage in the Czech Republic - new R&D Project (poster)
   Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, project presentation and introduction
   Identifikace antropogenních kontaminantů vázaných na sedimenty a plaveniny dolní části povodí Moravy
   Paleogeografická, paleoklimatologická a geochronologická rekonstrukce kontinentálního zalednění Česka
   Podmínky geologické stavby a geofaktory ŽP v Beskydech
   Rozlišení charakteru a zdrojů kontaminace horninového prostředí pomocí vybraných environmentálně významných organických sloučenin
   Srovnávací výzkum archivních údajů o geochemii plynů v hornoslezské pánvi, karpatské předhlubni a vídeňské pánvi
   Stage report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran
   Studium jílových minerálů ve vrtech v oblasti Beskyd. - in Krejčí O. et al.: Podprogram "ISPROFIN č. 215124-1 Dokumentace a mapování svahových pohybů v ČR. Závěrečná zpráva
   Tepelná historie paleozoika Drahanské vrchoviny určená na základě odraznosti vitrinitu a krystalinity illitu
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000 25-122 Suchdol nad Odrou
   Vzorkování plavenin v menších tocích
Autor článku
   Analýza organické hmoty z tmavě zbarvených vápenců Velkolomu Čertovy schody-západ
   Autigenní monazit-(Ce) až monazit-(Nd) v drobách kulmu Drahanské Vrchoviny - vznik ve vztahu k chemickému složení drob a diagenetické teplotě
   Biodegraded petrogenetic substances in billlabong sediments as evidenced by molecular fossils
   Biodegraded petrogenic substances in Billabong sediment as evidenced by molecular fossils
   Blatnička - významný profil v magurském flyši pro výzkum hraničního eventu paleocén/eocén v hlubokomořském prostředí pod CCD (35-11 Veselí nad Moravou)
   Blatnička - významný profil v magurském flyši pro výzkum hraničního eventu paleocén/eocén v hlubokomořském prostředí pod CCD
   Burial and uplift history of the Palaeozoic Flysch in the Variscan foreland basin (SE Bohemian Massif, Czech Republic)
   Burial and uplift hitory of the Palaeozoic Flysch in the Variscan foreland basin (SE Bohemian Massif, Czech Republic)
   CO2 Geological Storage in the Czech Republic - new R&D project
   Coal rank and pyrolitic characteristics in the boreholes in the Upper Silesian Basin
   Coal rank and pyrolytic characteristics in two boreholes in the Upper Silesian Basin
   Coal rank and pyrolytic characteristics in two boreholes in the Upper Silesian Basin
   Coal rank, burial and thermal history in the Variscan fold-and-thrust belt and foreland (eastern Bohemian Massif, Czech Republic)
   Current level of the organic pollution in the Bílina river sediments (Czech Republic)
   Deglaciační fáze prvního sálského zalednění v Moravské bráně
   Depositional rates and dating techniques of modern deposits in the Brno reservoir (Czech Republic) during the last 70 years
   Development of methods to collect and analyze gasoline range (C5-C12) hydrocarbons from seabed sediments as indicators of subsurface hydrocarbon generation and entrapment
   Diagenetic trends in the Carpathian foredeep, Moravia
   A digital image analysis approach to measurement of the conodont colour alteration index (CAI): a case study from the Moravo-Silesian Zone, Czech Republic
   A digital image analysis approach to measurement of the conodont colour alteration index (CAI): a case study from the Moravo-Silesian Zone, Czech Republic
   A digital image analysis approach to measurement of the conodont colour alteration index (CAI): a case study from the Moravo-Silesian Zone, Czech Republic
   Distribuce antropogenního znečištění v říčních sedimentech řeky Bíliny
   Formation of authigenic monazite-(Ce) to monazite-(Nd) from Upper Carboniferous graywackes of the Drahany Upland: Roles of the chemical composition of host rock and burial temperature
   Geochemical parameters of organic matter in sediments are evaluated in respect to thermal history of the Prague Basin
   Historical Changes in Levels of Organic Pollutants in Sediment Cores from Brno Reservoir, Czech Republic
   Illite crystallinity and vitrinite reflectance in Paleozoic siliciclastics in the SE Bohemian Massif
   Illite crystallinity and vitrinite reflectance in Paleozoic siliciclastics in the SE Bohemian Massif as evidence of thermal history
   Illite crystallinity and vitrinite reflectance in relation to the thermal history of Paleozoic siliciclastics in the SE Bohemian Massif: Reply
   Illite crystallinity and vitrinite reflectance in relation to thermal history of the paleozoic in the SE part of the Rhenohercynian Zone (Moravia)
   Isotopic and geochemical evidence of gas producing microbial ecosystems in coal seams and gobs in the SW Upper Silesian basin, Czechia
   Model of burial and thermal history, compaction, coalification and gas generation in the Upper Silesian basin - examples from boreholes Štramberk and Tyra
   Model of burial and thermal history, compaction, coalification and gas generation in the Upper Silesian basin - examples from boreholes Štramberk and Tyra
   Model of burial and thermal history of the Tobolka-1 borehole profile in the Prague basin
   Odraznost vitrinitu břidlic "mírovského kulmu" a drahanského kulmu
   Optical properties of organic matter in Devonian and Lower Carboniferous black shales in the northern Drahany Upland
   Optical properties of organic matter in Devonian and Lower Carboniferous black shales in the northern Drahany Upland
   Phanerozoic petroleum source rocks in the Barrandian
   Polycyklické aromatické uhlovodíky v okolí Valašského Meziříčí
   Subsidence and thermal history of the Variscan orogen and foreland in the Upper Silesian Basin - a model calibrated by vitrinite reflectance
   Subsidence and thermal history of the Variscan orogen and foreland in the Upper Silesian Basin - a model calibrated by vitrinite reflectance
   Tepelná historie paleozoika jv. části Českého masívu s ohledem na variskou orogenezi
   Thermal history of the Paleozoic in the SE Bohemian Massif in respect to Variscan orogeny
   TOGEOS - Towards Geological Storage of Carbon Dioxide in the Czech Republic
   Two-dimensional computer model of subsidence, erosion and thermal history of the Nesvačilka Through, Eastern Bohemian Massif
   Two-dimensional Computer Model of Subsidence, Erosion and Thermal History of the Nesvačilka Trough, Eastern Bohemian Massif
   Two-dimensional model of subsidence and thermal maturation in the West Carpathian fold and thrust belt and foreland, Czech Republic
   Two-dimensional model of subsidence and thermal maturation in the West Carpathian fold and thrust belt and foreland, Czech Republic
   Variation of deformation mechanisms within the progressive-retrogressive mylonitization cycle of limestones: Brunovistulian sedimentary cover (The Variscan orogeny of the souteastern Bohemian Massif)
   Variation of deformation mechanisms within the progressive-retrogressive mylonitization cycle of limestones: Brunovistulian sedimentary cover (the Variscan orogeny of the Southeastern Bohemian Massif)
   Variská orogen-paralelní extenze na východním okraji Českého masivu a její záznam v tepelné přeměně paleozoika moravskoslezské zóny
   Vitrinite reflectance and pyrolytic properties of coals in the Boskovice Furrow as related to thermal and burial history
   Vývoj mylonitizace vápenců a kontrastní variská deformace tektonických domén jihozápadního brunovistulika
   Výzkum hranice křída/terciér v magurském flyši v roce 2000 (25-24 Turzovka)
   Výzkum hranice křída/terciér v magurském flyši v roce 2000
   Vzorkování plavenin v menších tocích