Podrobnosti záznamu

Jméno
   Franců, Juraj
Autor monografie
   Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1 : 25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, FINAL REPORT, GEOLOGICAL MAP Ghalandar 5467 III SW EXPLANATORY NOTES
   CO2 Geological Storage in the Czech Republic - new R&D Project (poster)
   Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, project presentation and introduction
   Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí
   Srovnávací výzkum archivních údajů o geochemii plynů v hornoslezské pánvi, karpatské předhlubni a vídeňské pánvi
   Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 Jablůnka
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-342 Brno-jih
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-411 Jedovnice
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-431 Šlapanice
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-431 Šlapanice - Mapa geofaktorů životního prostředí
   Zdůvodnění vrtu, projekt geologických prací, projekt geofyzikálních prací - balenologický vrt Teplice nad Bečvou (předpokládaná hloubka 1500 m)
Autor článku
   Approximation olf Missing Eroded Sediments in the Bílé Karpaty Unit (Magura Flysch Group, Outer Wesr Carpathians)
   Biodegraded petrogenetic substances in billlabong sediments as evidenced by molecular fossils
   Biodegraded petrogenic substances in Billabong sediment as evidenced by molecular fossils
   Blatnička - významný profil v magurském flyši pro výzkum hraničního eventu paleocén/eocén v hlubokomořském prostředí pod CCD
   Burial and uplift history of the Palaeozoic Flysch in the Variscan foreland basin (SE Bohemian Massif, Czech Republic)
   Burial and uplift hitory of the Palaeozoic Flysch in the Variscan foreland basin (SE Bohemian Massif, Czech Republic)
   Carbon isotope composition of methane emissions in the Czech Republic - preliminary results
   Climate variability in the Stephanian B based on environmental record of the Mšec Lake deposits (Kladno-Rakovník Basin, Czech Republic)
   CO2 Geological Storage in the Czech Republic - new R&D project
   Coal rank and pyrolitic characteristics in the boreholes in the Upper Silesian Basin
   Coal rank and pyrolytic characteristics in two boreholes in the Upper Silesian Basin
   Coal rank, burial and thermal history in the Variscan fold-and-thrust belt and foreland (eastern Bohemian Massif, Czech Republic)
   Coalification trends in respect to thermal history and geochemistry of coal-bed methane in the Upper Silesian Basin, Czech Republic
   Comparison of smectite to illite evolution and organic maturation as thermal history indicators in basin modelling: pseudokinetics and applications
   Contamination history of suspended river sediments accumulated in oxbow lakes over the last 25 years, Morava River (Danube catchment area)
   Contamination history of suspended river sediments accumulated in oxbow lakes over the last 25 years (Morava River, Danube catchment area), Czech Republic
   Deglaciační fáze prvního sálského zalednění v Moravské bráně
   Diagenetic trends in the Carpathian foredeep, Moravia
   Elemental climate cycle of the eastern tropical Pangea: environmental record from large freshwater lake (Mšec Member, Stephanian B, Central and Western Bohemian basins)
   Environmental response to climatically driven lake-level fluctuations: record from Stephanian B freshwater reservoir of eastern tropical Pangea (Mšec Member, Kladno-Rakovník Basin, Central Bohemia)
   Fluid overpressure in respect to sedimentation rate and hydrocarbon generation under high and low heat flow conditions : comparative modeling study in the South Caspian, Transcarpathian and Vienna Basins
   Geochemical and stable carbon isotopic composition of coal-related gases from the SW Upper Silesian Coal Basin, Czech Republic
   Geochemistry of coal-bed methane in the Upper Silesian Basin, Czech Republic
   Geochemistry of coal bed methane in the Upper Silesian Basin, Czech Republic
   Geodynamic model of the contact aera of the Bohemian Massif and Western Carpathians
   Geodynamic model of the contact area of the contact area of the Bohemian Massif and West Carpathians
   Geothermal resources in Czech Republic
   Illite crystallinity and vitrinite reflectance in Paleozoic siliciclastics in the SE Bohemian Massif
   Investigations on the methane and carbon dioxide sorption capacity of coals from the SW Upper Silesian Coal Basin, Czech Republic
   Isotopic and geochemical evidence of gas producing microbial ecosystems in coal seams and gobs in the SW Upper Silesian basin, Czechia
   Late phase of the Carpathian thrusting in respect to fluid migration
   Mineralogical, chemical and toxicological characterization of the urban air particles
   Model of burial and thermal history, compaction, coalification and gas generation in the Upper Silesian basin - examples from boreholes Štramberk and Tyra
   Model of burial and thermal history, compaction, coalification and gas generation in the Upper Silesian basin - examples from boreholes Štramberk and Tyra
   Paleoenvironmental evolution of the Lower Miocene organic clays (the Sokolov Basin, Eger Graben, Czech Republic): Inorganic proxies
   Paleozoic Flysch in the Vqariscan foreland basin (SE Bohemian Massif, Czech Republic)
   The provenance and structure of the outer part of the western sector of the Magura Flysch zone
   Record of palaeoenvironmental changes in a Lower Permian organic-rich lacustrine succession: Integrated sedimentological and geochemical study of the Rudník member, Krkonoše Piedmont Basin, Czech Republic
   Relationships of the Bohemian Massif to the West Carpathians based on geophysical data
   Role of uplift and erosion in petroleum systems of the West Carpathian basins in Czech Republic and Slovakia
   Screening and evaluation of a saline aquifer for CO2 storage: Central Bohemian Basin, Czech Republic
   Some factors affecting hydrocarbon potential of the Carpathian Tertiary accretionary complex and fore-arc basin (Slovakia)
   stimation of the missing eroded sediments in the Bílé Karpaty unit (Outher West Carpathians)
   Stratigraphic archive of lake development in the Stephanian B of the Bohemian Massif evidenced by molecular composition and pyrolytic properties of organic matter
   Středočeská pánev jako potenciální úložiště oxidu uhličitého
   Subsidence and thermal history of the Variscan orogen and foreland in the Upper Silesian Basin - a model calibrated by vitrinite reflectance
   Tepelná historie paleozoika jv. části Českého masívu s ohledem na variskou orogenezi
   TOGEOS - Towards Geological Storage of Carbon Dioxide in the Czech Republic
   Two-dimensional computer model of subsidence, erosion and thermal history of the Nesvačilka Through, Eastern Bohemian Massif
   Two-dimensional model of subsidence and thermal maturation in the West Carpathian fold and thrust belt and foreland, Czech Republic
   Výskyt jantaru na lokalitě Študlov
   Výsledky výzkumu hranice křída/terciér v magurském flyši u Uzgruně
   Výzkum hranice křída/terciér v magurském flyši v roce 2000