Podrobnosti záznamu

Jméno
   Frantál, Bohumil
Autor monografie
   Brownfieldy - cesta od minulosti do budoucnosti
   Brownfieldy - souvislosti a příležitosti. Důl Alexander - zrcadlo minulosti, příležitost budoucnosti Kunčiček
   Dubňany
   Geografie malých měst 2003
   Geografie malých měst 2004
   Geografie malých měst 2005
   Geografie malých měst
   Geografie malých měst
   Geografie malých měst a jejich úloha v systému osídlení
   Holešov
   Identifikace kompetencí zatěžujících výkon veřejné správy se zvláštním přihlédnutím k malým obcím
   New Rural Spaces : Towards Renewable Energies, Multifunctional Farming, and Sustainable Tourism
   New Rural Spaces. Towards renewable energies, multifunctional farming and sustainable tourism
   Prostorové chování: vzorce aktivit, mobilita a každodenní život ve městě
   Studie potenciálních vlivů výstavby větrných elektráren v lokalitě Leskovec nad Moravicí na cestovní ruch a ceny nemovitostí
   Větrná energie v České republice: hodnocení prostorových vztahů, environmentálních aspektů a socioekonomických souvislostí
   Výzkum veřejného mínění k problematice využívání čistých zdrojů energie v obcích Moravské Budějovice, Blatnice, Zvěrkovice, Lukov, Jaroměřice nad Rokytnou a Bohušice
   Výzkum veřejného mínění o problematice využívání čistých zdrojů energie v obcích Rakov, Horní Netčice, Býškovice, Malhotice a Opatovice
Autor článku
   20 let Oddělení environmentální geografie Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i
   Actual problems of life in small Moravian towns as perceived by their inhabitants
   Aplikace metod vizualizace v prostorovém plánování: příklad výstavby větrných elektráren
   Commuting for Retail Shopping as a Part of the Daily Urban System (Brno, the Czech Republic)
   A curse of coal? Exploring unintended regional consequences of coal energy in the Czech Republic
   Denní urbánní systémy a jejich časoprostorová organizace: teoreticko-metodický základ
   Destiny of Urban Brownfields: Spatial Patterns and Perceived Consequences of Post-Socialistic Deindustrialization
   Environmentální dopady zemědělských aktivit české části Krkonoš
   Faktory revitalizace brownfieldů v České Republice
   Hodnocení potenciálního vlivu výstavby větrných elektráren na územní rozvoj cestovního ruchu: příklad rekreační oblasti Slezská Harta.
   Impacts of the operation of wind turbines as perceived by residents in concerned areas
   Innovative potential in the regions of the Czech Republic, economic, societal and regional aspects
   Lidské chování v prostoru a čase: teoreticko-metodologická východiska
   Location Matters! Exploring Brownfields regeneration in a Spatial Context (Case Study of the South Moravian Region, Czech Republic)
   Metodologické přístupy k hodnocení potenciálu cestovního ruchu území
   Metodologické přístupy k hodnocení potenciálu cestovního ruchu území
   Motivace a způsoby využívání telekomunikačních technologií obyvateli malých měst
   Nákupní spád, nákupní chování a nákupní centra: příklad brněnské aglomerace (příspěvek ke studiu denních urbánních systémů)
   New Trends and Challenges for Energy Geographies: Introduction to the Special Issue
   Percepce a image malých měst
   Percepce malých moravských měst jejich obyvateli
   Perception and public opinion of wind power plants
   Perception of Urban Renewal: Reflexions and Coherences of Socio-Spatial Patterns (Brno, Czech Republic)
   Place in mind: measuring an image and managing a brand (case study of small Moravian towns)
   Prvky kulturní a přírodní krajiny jako významné atributy heraldické symboliky ve znacích měst a obcí České republiky
   Prvky kulturní a přírodní krajiny jako významné atributy heraldické symboliky ve znacích měst a obcí ČR
   Přírodní potenciál cestovního ruchu Vranovska a Podyjí
   Regions, Localities and Landscapes in the New Europe (International Geographical Conference Congeo´2007)
   Rozvoj větrné energetiky a cestovní ruch: hrozba či příležitost?
   Rozvoj větrné energetiky v ČR: lokalizační, realizační a percepční aspekty šíření inovace
   Shopping Centres and Selected Aspects of Shopping Behaviour (Brno, the Czech Republic)
   Sociálně-geografická analýza vnímání a postojů veřejnosti k větrným elektrárnám v ČR
   Spatial Consequences of Biogas Production and Agricultural Changes in the Czech Republic after EU Accession: Mutual Symbiosis, Coexistence or Parasitism?
   Spatial structuration of perception and awareness of regional and local identities: analysis and cartographic representation by the methods of mental mapping (theoretical and methodological terminus a quo)
   use of telecommunication and information technologies by inhabitants of small Moravian towns
   Územní identita, image a place branding: nové perspektivy a strategie rozvoje měst a regionů v době globalizace
   Větrná energie, člověk a krajina v proměnách času
   Větrné elektrárny a NIMBY syndrom: analýza faktorů ovlivňujících vnímání a postoje obyvatel k rozvoji využití větrné energie
   Větrné elektrárny jako nový sociální fenomén
   Vliv větrných elektráren na percepci krajiny a životního prostředí
   Vybrané aspekty inovačního prostředí v regionech ČR.
   Vybrané metodické přístupy k lokalizaci větrných elektráren v krajině
   Wind energy development: global demands - local controversies (A social-geographical analysis of public perception and attitudes to wind energy in respect of some specifics from the Czech Republic)
   Wind power exploitation: a local threat or development opportunity?
   The "Wind Tourism" in the Czech Republic: situation and prospects
   Zvláštnosti kvality života v malých městech
Editor monografie
    Geografie malých měst
    Geografie malých měst - Referáty ze semináře, konaného dne 24.června 2004 v Brně
    Geografie malých měst. Referáty ze semináře, konaného 24. června 2004 v Brně
    Regions, Localities and Landscapes in New Europe