Podrobnosti záznamu

Jméno
   Fusán, Oto
Autor článku
   Block dynamics of the west Carpathians
   Density and geothermal modelling of the Western Carpathian Earth's crust
   Density Models of the Earth's Crust Along Seismic Profiles
   Doterajšie poznatky hustotného molelovania Západných Karpát
   Geological and Petrologic Models of the Earth's Crust Beneath Czechoslovakia
   Geological density model of the Earth crust along the international DSS profile No. V
   Geologicko - hustotný model pozdĺž profilu KP - V
   Hustotný rez zemskou kôrou pozdĺž profilu KP-IV
   K životnému jubileu Ing. Jaroslava Ibrmajera, DrSc.
   Life jubilee of RNDr. Ján Bystrický, DrSc.
   Náčrt hlbinnej stavby Západných Karpát
   Niektoré nové poznatky o hlubinnej stavbe podunajskej panvy
   On the structure of the west Carpathians
   Polstoročné jubileum Geologického ústavu D.Štúra
   Pozdrav k 80. narodeninám akademika Jaromíra Koutka
   Prehľad stavby Západných Karpát
   Profesor RNDr. Miroslav Kuthan, CSc., zomrel
   Reliéf terciérneho podložia vnútorných Západných Karpát
   RNDr. Ján Bystrický, DrSc., jubiluje
   RNDr.Anton Biely, CSc., šesťdesiatročný
   Rozloženie vysokoteplotných a strednoteplotných geotermálnych vôd a tepla suchých hornín na Slovensku
   Spomienka na akad.prof. Radima Kettnera
   Zdravica k šesťdesiatke RNDr.Laurenca Snopku, CSc.
   Životné jubileum RNDr.Ondreja Samuela, DrSc.