Podrobnosti záznamu

Jméno
   Fyzikálne vlastnosti hornín a ich využitie v geológii, ekológii a geofyzike (5. : 28.06.1993-29.06.1993 : Bratislava, Slovensko)
Konference článku
    Chování hornin při jednoosém cyklickém zatěžování za mezí pevnosti
    Fyzikálně mechanické vlastnosti sedimentů řady uhlí - hornina (čs. část hornoslezské pánve)
    Gama-gamakarotáž při zjišťování zóny rozvolnění v okolí dlouhého důlního díla
    Kompenzace setrvačných vlastností kalorimetru se zaměřením na Seteram C 80
    Měření vybraných fyzikálních veličin při procesu rozpojování hornin vysokotlakým vodním paprskem
    Některé vlastnosti hornin zásadně ovlivňující využití gama-gamakarotáže při sledování projevů horských tlaků