Podrobnosti záznamu

Jméno
   Gába, Zdeněk, 1939-
Autor článku
   Alkalicko-živcový syenit z ledovcových uloženin u Tomíkovic
   Cementace uhličitanem vápenatým v ledovcových sedimentech u Vidnavy a Supíkovic ve Slezsku
   Dala-porfyr s uzavřeninami fengitu v živcových fenokrystech z glaciálních sedimentů u Supíkovic
   Fylitický svor s chloritoidem a magnetitem z aluviálních uloženin Oskavy u Nemrlova (14-44 Šternberk)
   Geologické poznatky z povodně v červenci 1997 (jesenická oblast)
   Głazy narzutowe rejonu Jesenika i Osoblahy (Republika Czeska)
   Ichnofossil Paleodictyon (Glenodictyum) praedictum from Štíty (Upper Cretaceous, Moravia, Czech Republic)
   Jarosit z grafitového ložiska Bobrovník u Jeseníku
   K odhadu objemu bludných balvanů
   K životnímu jubileu docentky Jindřišky Němcové
   Kambričtí agnostidní trilobiti z ledovcových souvků z Píště (severní Morava, ČSFR)
   Kulovitá odlučnost granitoidů žulovského plutonu
   Ledovcové souvky moravskosleské oblasti kvartérního kontinentálního zalednění. 1.Krystalinické souvky
   Ledovcové souvky moravskoslezské oblasti kontinentálního zalednění. 2., Sedimentární souvky
   Mineralogická charakteristika železné rudy typu Lahn-Dill ze štěrků Mírovky na území Mohelnice
   Mísovité tvary na bludném balvanu
   Nordické ledovcové souvky v sedimentech řeky Moravy
   Oblázky granátického amfibolitu a "aplitu" z kvartérních uloženin řeky Moravy u Mohelnice
   Palygorskit ze Supíkovic na severní Moravě
   Profil ledovcovými uloženinami u Vidnavy ve Slezsku
   Pseudomorfózy smektitu po klinopyroxenu ze souvků pyroxenického pegmatitu ze Supíkovic u Jeseníku
   Rostlinné fosilie v ledovcovém souvku ze Supíkovic (severní Morava, ČSSR)
   Rozdíly v souvkových spočenstvech bazálních morén a ledovcového výplavu
   Sběr a výzkum klastů
   Stav architektonických památek a paleontologie
   Sudetské porfyry jako vůdčí souvky v ledovcových uloženinách Polska a ČSFR
   Syringomorpha Nilssoni (Torell) z ledovcových uloženin severní Moravy (ČSSR)
   Terénní a laboratorní dokumentace stavebního odkryvu na západním okraji Bělotína, Moravská brána : 25-12 Hranice
   Trilobiti z ledovcových uloženin od Bohušova ve Slezsku
   Výskyty jarositu na grafitových ložiskách Bobrovník u Jeseníku a Konstantin u Velkého Vrbna
   Vzpomínka na docentku RNDr. Jindřišku Němcovou, CSc.
   Zkameněliny z vápencových souvků od Vidnavy ve Slezsku
   Životní jubileum doc. RNDr. Jindřišky Němcové, CSc.
   Životní jubileum sběratele zkamenělin Karla Gatíka