Podrobnosti záznamu

Jméno
   Gaždová, Renata
Autor monografie
   Praha 6 - Lounská
Autor článku
   Anomalous propagation of refracted waves beneath the Orlík water reservoir, Czech Republic
   DISECA - a MATLAB code for evaluation of dispersion curve identification methods in shallow seismic survey
   Geophysical research on structure of partly eroded maar volcanoes: Miocene Hnojnice and Oligocene Rychnov volcanoes (northern Czech republic)
   Magnetický a gravimetrický průzkum tělesa ambifol-biotitického dioritu na Uhlířském vrchu u Sokolova (karlovarský pluton, Slavkovský les) : (11-23 Sokolov)
   Magnetický a gravimetrický průzkum tělesa amfibol-biotitického dioritu na Uhlířském vrchu u Sokolova (karlovarský pluton, Slavkovský les)
   PASSEQ 2006-2008: Passive Seismic Experiment in Trans-Europe Suture ZoneI
   PASSEQ 2006-2008: Passive seismic experiment in Trans-European Suture Zone
   Projekt lokální seismické sítě Rinjani v Indonésii
   Shear wave velocities inferred from surface wave dispersion beneath the Pribram array in the Czech Republic
   Shear wave velocities inferred from surface wave dispersion beneath the Příbram array in the Czech Republic
   Stanovení disperzní křivky z úderového a vibračního měření v mělkém seismickém průzkumu
   Stanovení disperzní křivky ze záznamů seismických povrchových vln při harmonickém zdroji
   Study of local seismic events in Lithuania and adjacent areas using data from the PASSEQ experiment
   Tracing the influence of the Trans-European Suture Zone into the mantle transition zone