Podrobnosti záznamu

Jméno
   Gabašová, Ananda
Autor monografie
   Etapová zpráva o výsledcích řešení projektu VaV630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí v roce 2001, DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
   Geological studies in the Bedřichov water supply tunnel
   Geologicko strukturní charakteristika granitoidů z tunelu v Bedřichovově v Jizerských horách
   Komplexní mineralogická studie pegmatitu 'Weiser Stein' u Lázní Kynžvartu
   Studium a popis nových minerálních fází z Jáchymova
   Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách
   Vývoj metodiky identifikace a matematického modelování proudění a geochemické interakce v rozpukaném prostředí kompaktních hornin, Závěrečná zpráva VaV/660/2/03, Programu státní podpory výzkumu a vývoje MŽP
   Závěrečná zpráva programu výzkumu a vývoje MŽP VaV/630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí - DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
Autor článku
   Analýza pevných fází fluidních inkluzí v minerálech metodami elektronové mikroanalýzy (02-32 Teplice)
   Analýza pevných fází fluidních inkluzí v minerálech metodami elektronové mikroanalýzy
   Barium-farmakosiderit z uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova
   Chemistry and mineralogy of orthogneisses in the northeastern part of the Moldanubicum
   Druhotné minerály mědi z Jáchymova
   First experiences in x-ray diffractometry and scanning electron microscopy of dust sumples from an experimental monitoring network in the North Bohemian brown coal basin
   Geology and hydrothermal vein system of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district
   Geology and hydrothermal vein system of the Jáchymov ore district. Jáchymov
   History of discovery and study of new minerals at Jáchymov
   History of discovery and study of new primary minerals at Jáchymov
   The hornblende-plagioclase hornfels from the contact aureole of the Tanvald granite, northern Bohemia - the raw material for Neolithic tools
   Ilmenit, albit a titanit z alpské parageneze z Barchovic na Kolínsku
   Lemanskiite, NaCaCu5(AsO4)4Cl center dot 5H(2)O, a new mineral species from the Abundancia mine, Chile
   Lemanskiite, NaCaCu5(AsO4)4Cl.5H2O, a new mineral species from the Abudancia mine, Chile
   Mikroanalýzy porézních vulkanických skel: metodická doporučení vyplývající z výsledků prvních analýz
   Mixit ze Smrkovce u Mariánských Lázní
   Nesquehonit a widenmannit z Jáchymova v Krušných horách
   New data on mineralogy of the Vysoký kámen deposits near Krásno, Slavkovský les area, Czech Republic
   New data on mineralogy of the Vysoký Kámen deposits near Krásno, Slavkovský les area, Czech Republic
   New data on mineralogy of the Vysoký Kámen deposits near Krásno, Slavkovský les area, Czech Republic
   New naturally occurring phases of secondary origin from Jáchymov (Joachimsthal)
   Ore-forming processes and mineral parageneses of the Jáchymov ore district
   Ore-forming processes and mineral parageneses of the Jáchymov ore district
   Oxidické minerály bizmutu v České republice
   Primární mineralizace jáchymovského ložiska
   Primary minerals of the Jáchymov ore district
   Primary minerals of the Jáchymov ore district
   Příprava mikropaleontologických preparátů pro rastrovací elektronový mikroskop
   Příprava vzorků pro laboratoř REM
   Příspěvek ke studiu mineralogického a strukturního složení prachu v ovzduší SHP
   Romerit Fe2+Fe3+2(SO4)4.14H2O na ložisku Bankov v Košiciach
   RTG difrakční fázové analýzy prašného spadu a polétavého prachu
   Schultenit (PbHAsO4) z Abertam u Jáchymova
   Secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district
   Sedimentology and orientation of tentaculite shells in turbidite lime mudstone to packstone: Lower Devonian, Barrandian, Bohemia
   Sillénit ze Smrkovce u Mariánských Lázní
   Studium prašného spadu pražské aglomerace
   Supergene minerals at the Huber stock and Schnöd stock deposits, Krásno ore district, the Slavkovský les area, Czech Republic
   Supergene minerals at the Huber stock and Schnöd stock deposits, Krásno ore district, the Slavkovský les area, Czech Republic
   Supergene minerals at the Huber stock and Schnöd stock deposits, Krásno ore district, the Slavkovský les area, Czech Republic
   Supplement to secondary and rock-forming minerals of the Jáchymov ore district
   Supplement to secondary and rock-forming minerals of the Jáchymov ore district
   Šíření produktů štěpení a radiolýzy z vyhořelého paliva puklinami žulových masívů v České republice
   Švenekite, Ca[AsO2(OH)2]2, a new mineral from Jáchymov, Czech Republic
   Textural and chemical evolution of a fractionated granitic system: the Podlesí stock, Czech Republic
   Výskyt uranospinitu na rozvážené haldě šachty 16 (Příbram-Háje)
   Využití čs. elektronového mikroskopu a rtg spektrometru při studiu rudních minerálů
   Využití elektronového mikroskopu BS 340
   Využití katodoluminiscence při studiu mineralogických vzorků
   Who was who in Jáchymov mineralogy II
   Who was who in Jáchymov mineralogy II
   Záchranný geologický výzkum koněpruského rifu v hodině dvanácté (12-41 Beroun)