Podrobnosti záznamu

Jméno
   Ganguly, C.
Autor monografie
   Radioelement Mapping