Podrobnosti záznamu

Jméno
   Gebouský, Milan
Autor článku
   Bituminózní břidlice centrální části sokolovské pánve a východní části chebské pánve
   Předběžné výsledky průzkumu Sn, W rud na menších lokalitách v širším okolí Horního Slavkova
   Smrkovec - nové nálezy nerostů na lokalitě s bohatou asociací Bi-minerálů