Podrobnosti záznamu

Jméno
   Geonics 2007 (23.05.2007-25.05.2007 : Ostrava, Česká republika)
Konference článku
    2D-analysis of geotextile tubes
    25 let výzkumu vysokotlakého vodního paprsku v ÚGN
    25 Years of Scientific Computing at the Institute of Geonics
    Fluorescence microscopy and Image Analysis for study of Micro-fracturing in Rocks
    Influences of Temperature and Regime of Tempering on Changes Physical Properties of Granite
    Laboratorní měření mechanických vlastností hornin na ÚGN
    Modelling of THM processes in rocks
    Poznatky z dlouhodobého sledování přirozené a indukované seismicity v moravsko-slezském regionu
    Přírodní extrémy a katastrofy na Ostravsku a jejich environmentální dopady na příkladu historických povodní
    Research on pulsating water jets
    Řešení problémů hornictví na ústavu geoniky AV ČR - historie a současnost
    Uloženiny karpatské soustavy v pokryvu produktivního karbonu v důlních jámách podbeskydské části hornoslezské pánve
    Využití kuželové tenzometrické sondy pro dlouhodobá měření změn napětí