Podrobnosti záznamu

Jméno
   Geotechnika 2000/5. : 03.10.2000-04.10.2000 : Podbanské, Slovensko)
Konference článku
    Aplikácia extrémne náročných výpočtov v geomechanike
    Injektážní pryskyřice a jejich adhezní pevnosti
    Laboratoř zatížení objektů technickou a přirozenou seismicitou na FAST VŠB-TU Ostrava
    Napěťová měření metodou hydroporušování stěn vrtu
    Vibrační projevy kovacího lisu
    Význam geofyzikálního monitoringu v geotechnické praxi