Podrobnosti záznamu

Jméno
   Geršl, Milan
Autor monografie
   Budowa geologiczna okolic Brna i rowu Boskovic, wycieczka A
   Dezinfekce mikrobiálního napadení Opony v Jurikově dómě ve Zbrašovských aragonitových jeskyních
   Identifikace antropogenních kontaminantů vázaných na sedimenty a plaveniny dolní části povodí Moravy
   Jeskyně
   Koeficient industriálního znečištění (CIP) a obsahy toxických kovů (As, Hg, Pb, Zn) v půdách na listu 02-322 Krupka 1:25000
   Modely transportu sedimentů a organických polutantů vázaných na suspendovanou hmotu v povodí Dyje
   NPP Zbrašovské aragonitové jeskyně - Desinfekce mikrobiálního napadení aragonitové výzdoby na Oponě v ZAJ
   Obsah arsenu a chromu (třídy Igeo) v říčních sedimentech odebraných v rámci projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
   Obsah olova a zinku (třídy Igeo) v říčních sedimentech odebraných v rámci projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
   Obsah radioaktivních izotopů - draslíku K [%], uranu U [ppm], thoria Th [ppm] ve vzorcích říčních sedimentů a suspendované hmoty (projekt SP/1b7/156/07 - rok řešení 2007-2011)
   Obsahy toxických kovů vyjádřené v třídách IGEO v půdách na listu 02-322 Krupka 1:25000
   Pár slov o evidenci jeskyní České republiky v praxi
   Podmínky geologické stavby a geofaktory ŽP v Beskydech
   Poměr antracen/(antracen+fenantren) v půdách na listu 02-322 Krupka 1:25000
   Poměr benz(a)antracen/benz(a)antracen+chrysen) v půdách na listu 02-322 Krupka 1:25000
   Poměr fluorantren/(fluorantren+pyren) v půdách na listu 02-322 Krupka 1:25000
   Povodňové riziko ve speleologii - Holštejn, prosinec 2004
   Regionální geochemie horninového prostředí Západních Čech, v oblasti Teplicka
   Speleofórum, 3. ročník konference Kras
   Speleofórum 2010
   Spelofórum, 2. ročník konference Kras
   Suma polyaromatických uhlovodíků (PAU, ug/kg) v půdách na listu 02-322 Krupka
   Třídy Igeo arsenu, chromu, olova a zinku v říčních sedimentech řeky Dyje projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 Jablůnka
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 25-124 Starý Jičín
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000 25-122 Suchdol nad Odrou
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 25-141 Kelč
   Vzorkování plavenin v menších tocích
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 25-124 Starý Jičín
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 25-141 Kelč
Autor článku
   Analýzy říčních sedimentů a plavenin v komplexním monitoringu jakosti vod v hraničním úseku toku Labe
   A multiple-parameter approach to analyzing the mid-punctata zone anomalous signatures in pure limestones (Moravian Karst, Brunovistulian terrane, central Europe)
   Biodiverzita kultivovaných prokaryot z hranické propasti a možnosti uplatnění těchto mikroorganizmů při utváření karbonátových speleotém : 25-14 Valašské Meziříčí
   Biodiverzita kultivovatelných prokaryot z Hranické propasti a možnosti uplatnění těchto mikroorganizmů při utváření karbonátových speleotém
   Biologická degradace aragonitu ve Zbrašovských aragonitových jeskyních (25-12 Hranice)
   Budowa Geologiczna okolic Brna i rowu Boskovic
   Charakterizace zbarvení aragonitového útvaru 'Opona' ve Zbrašovských aragonitových jeskyních pomocí GC/MS
   Current level of the organic pollution in the Bílina river sediments (Czech Republic)
   Distribuce antropogenního znečištění v říčních sedimentech řeky Bíliny
   Early Middle Frasnian platform reef strata in the Moravian Karst interpreted as recording the atmospheric dust changes: the key to understanding perturbations in the punctata conodont zone
   Environmental disturbances in early Middle Frasnian (punctata Zone) - Alamo Comet was likely accompanied by other bolides
   Gamma-ray and magnetic susceptibility correlation across a Frasnian carbonate platform and the search for punctata equivalents in stromatoporoid-coral limestone facies of Moravia
   Gamma-ray and magnetic susceptibility correlation across a Frasnian carbonate platform and the search for "punctata" equivalents in stromatoporoid-coral limestone facies of Moravia
   Gejzírové stalagmity Hranického krasu ve světle nových poznatků
   Gejzírové stalagmity ve Zbrašovských aragonitových jeskyních, aneb, Všechno je jinak
   Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln a vrtný průzkum v okolí Hranické propasti (Hranický kras) : 25-14 Valašské Meziříčí
   Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln a vrtný průzkum v okolí Hranické Propasti (Hranický kras)
   Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln v okolí Hranické propasti - první výsledky
   Geologie a historie opuštěných důlních děl v jz. okolí Oder
   Holocene marine terraces on two salt diapirs in Pesian Gulf (Iran): age, depositional history and uplift rates
   Holocene marine terraces on two salt diapirs in the Persian Gulf, Iran: age, depositional history and uplift rates
   Hranická propast
   Hranická propast očima geologů
   Hranická propast očima geologů
   Hranický kras : (K 212 06)
   Hydrotermální sintry Hranického krasu v katodové luminiscenci
   Late Variscan remagnetization of Devonian Carbonates in the Moravo-Silesian Zone (Czech Republic): implications for dating tectonic deformations
   Late Variscan remagnetization of Devonian carbonates in the Moravo-Silesian Zone (Czech Republic): implications for dating tectonic deformations
   Magnetic susceptibility correlation of km-thick Eifelian-Frasnian sections (Belgium-Czech Republic)
   Magnetic susceptibility correlation of km-thick Eifelian-Frasnian sections (Belgium-Czech Republic)
   Malachitové speleotémy ve Zbrašovských aragonitových jeskyních, Hranický kras
   A multiple-parameter approach to analyzing the mid-punctata zone anomalous signatures in pure limestones (Moravian Karst, Brunovistulian terrane, central Europe)
   A multiple-parameter approach to analyzing the mid-punctata zone anomalous signatures in pure limestones (Moravian Karst, Brunovistulian terrane, central Europe)
   Nález raftových stalagmitů v solném krasu v Íránu
   Polycyklické aromatické uhlovodíky v okolí Valašského Meziříčí
   Projevy skalního řícení ve zpřístupněných jeskyních - Macocha, Česká republika
   Relationships between magnetic susceptibility of limestones and sea level change ("direct relationship and major crises on the earth")
   Speleotémy a jeskynní minerály
   Stratigraphic variation of complex impurities in platform limestones and possible significance of atmospheric dust : a study with emphasis on gamma-ray spectrometry and magnetic susceptibility outcrop logging (Eifelian-Frasnian, Moravia, Czech Republic)
   Stratigraphic variation of complex impurities in platform limestones and possible significance of atmospheric dust: a study with emphasis on gamma-ray spectrometry and magnetic susceptibility outcrop logging (Eifelian-Frasnian, Moravia, Czech Rep.)
   Středočeská pánev jako potenciální úložiště oxidu uhličitého
   Subcrustal CO2 Flux Measurement in the Hranice Hydrothermal Karst
   The "unroofed cave" near the Bunker (Laški Ravnik)
   Validace terénního rentgen-fluorescenčního spektrometru pro potřeby analýz půd, říčních sedimentů a suspendované hmoty
   Využití přirozených stopovačů (18O, 3H, CFCs, SF6) pro studium proudění a doby zdržení skapových vod a krasových pramenů (Moravský kras).-
   Vzorkování plavenin v menších tocích
   Weathering products trapped in pure platform limestones: Geochemical picture of magnetic susceptibility and gamma-ray variations
   Zbrašovské aragonitové jeskyně
   Zjawiska krasowe w paleozoicznych wapieniach bloku górnoslaskiego (kra Maleniku, Hranicki kras)