Podrobnosti záznamu

Jméno
   Gilíková, Helena
Autor monografie
   Budowa geologiczna okolic Brna i rowu Boskovic, wycieczka A
   Geological mapping at a scale of 1:50 000 in the Mongolian Altay (Zamtyn Nuruu area),2005/2006 annual report
   Geological mapping at a scale of 1:50,000 in the Mongolian Altay (Zamtyn Nuruu area), 2005/2006, Annual Report
   Geological survey of the Mongolian Altay at a scale of 1: 50,000 (Zamtyn Nuruu - 50)
   Mapa geofaktorů životního prostředí 1:25000 Mokrá-Horákov
   Odkrytá geologická mapa České republiky 1: 25 000, 24-411 Jedovnice
   Petrografické složení a sedimentární prostředí klastických sedimentů spodního paleozoika (kambrium - devon)
   Podolské souvrství - Raison d´etre
   Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území "Morava - sever"
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě 1:25000, 25-234 Horní Bečva
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 Jablůnka
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 - list 25-123 Hranice
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 25-142 Valašské Meziříčí
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 25-231 Rožnov pod Radhoštěm
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-342 Brno-jih
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-411 Jedovnice
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-431 Šlapanice
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 24-321, Tišnov
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 25-233 Valašská Bystřice
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 25-413 Francova Lhota
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000 25-122 Suchdol nad Odrou
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 25-141 Kelč
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 list 25-121 Odry
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 24-413 Mokrá-Horákov
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 25-122 Suchdol nad Odrou
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-413 Mokrá-Horákov - Mapa dokumentačních bodů
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, 24-411 Jedovnice
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, 24-431 Šlapanice
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 25-141 Kelč
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Geologická mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Mapa dokumentačních bodů
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Odkrytá geologická
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Tektonická mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá - Horákov - Mapa nerostných surovin
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá-Horákov - Odkrytá geologická mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá-Horákov - Tektonická mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá-Horákov
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-142 Valašské Meziříčí - Geologická mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-144 Jablůnka - Geologická mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa inženýrskogeologického rajonování, 24-413 Mokrá-Horákov
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Geologická mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-322 Blansko
   Základní geologická mapa ČR 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-321 Tišnov
   'Železné růže' v slepencích a pískovcích devonského stáří na Červeném kopci v Brně
Autor článku
   Bazální klastika ve vrtech na jižní Moravě: stáří a paleogeografie
   Budowa Geologiczna okolic Brna i rowu Boskovic
   Burd Gol granite Massif as a typical product of the Late Cambrian post-orogenic magmatism in the SE part of the Lake Zone, Gobi Altay, SW Mongolia
   Charakteristika spodnokarbonských klastických sedimentů na listu 25-123 Hranice (25-12 Hranice)
   Charakteristika spodnokarbonských klastických sedimentů na listu 25-123 Hranice
   Chemické složení hornin březinského a podolského souvrství - přechodové facie dinant-kulm ve visé Drahanské vrchoviny
   Co již víme o sedimentech kambria v jižní části brunovistulika
   Correlation of Lithological Markers within the Moravian-Silesian Culm
   The deposition at the eastern margin of the Boskovice Trough NW from Brno, Czech Republic
   Depoziční prostředí a provenience spodnopaleozoických klastik ve vrtu Měnín-1, jjz. [i.e. jjv.] od Brna : 24-32 Brno
   Depoziční prostředí a provenience spodnopaleozoických klastik ve vrtu Měnín-1, jjz. od Brna
   Depoziční prostředí a provenience spodnopaleozoických klastik ve vrtu Měnín-1, jjz. od Brna
   Detailed Geological Documentation of the Jakubčovice Quarry; Moravian-Silesian Culm
   Detailed Geological Documentation of the Jakubčovice Quarry; Moravian-Silesian Culm
   Devonská klastika - zdroj informací o vulkanismu na východním okraji Českého masivu
   DOKUMENTACE TĚLESA DÁLNICE D47 V ÚSEKU LIPNÍK NAD BEČVOU-KLIMKOVICE
   The Early Cretaceous volcanic activity in the western part of the Gobi-Altay rift (Shiliin Nuruu, SW Mongolia)
   The Early Cretaceous volcanic activity in the western part of the Gobi-Altay rift (Shiliin Nuruu, SW Mongolia)
   Early Palaeozoic Clastic Sediments Found in Boreholes from the SE Surroundings of Brno (Czech Republic)
   Early Palaeozoic Clastic Sediments Found in Boreholes from the SE Surroundings of Brno (Czech Republic)
   The first palynological results from the low metamorphosed, late Early Devonian sandstones from the Tišnov area (Moravia, Czech Republic)
   Geologická charakteristika Santonu a Hrubé skály
   Konečně... aneb co vše nám vypověděly sedimenty na výchoze "Lanovka" (Tišnov-Předklášteří)
   Konečně...aneb co vše nám vypověděly sedimenty na výchoze 'Lanovka' (Tišnov-Předklášteří)
   Křídové sedimenty východní části Mongolského Altaje
   Late Proterozoic to Early Palaeozoic platform deposits of Southern Moravia (Czech Republic)
   Late Proterozoic to Early Palaeozoic platform deposits of Southern Moravia (Czech Republic)
   Lithological and sedimentological Evolution of Cambrian in the Měnín-1 borehole
   Lithological and Sedimentological Evolution of the Cambrian in the Měnín - 1 Borehole
   Lithological and Sedimentological Evolution of the Cambrian in the Měnín-1 borehole
   Lower Badenian clastics in the Moravian Gate from the viewpoint of mapping geologist
   Lower Badenian clastics in the Moravian Gate from the viewpoint of mapping geologist
   The Lower Paleozoic clastic in the Měnín-1 borehole (Southern Moravia, Czech Rapublic)
   Microstructures in Selected Folds of the Vrbno Group (Silesicum)
   Mikrostruktury vybraných vrás vrbenského devonu
   Nástin geologie jeskyně Suchdolský ponor a okolí v Moravském krasu
   Nové fytopalontologické nálezy v permu boskovické pánve u Veverské Bítýšky
   Nové poznatky z geologického mapování na listu 25-122 Suchdol nad Odrou : 25-12 Hranice
   Nové poznatky z geologického mapování na listu 25-122 Suchdol nad Odrou
   O historické průzkumné štole v Mariánském údolí v Brně-Líšni
   Odraz sialického vulkanismu na východním okraji Českého masivu v klastických sedimentech devonu : 24-32 Brno
   Odraz sialického vulkanismu na východním okraji Českého masivu v klastických sedimentech devonu
   Osady lądove 'Old redu' okolic Brna (Babí lom)
   Paleobotanical records from basal Devonian clastics in Měnín and Kozlovice boreholes (Moravia, Czech Republic)
   Paleobotanical records from basal Devonian clastics in Měnín and Kozlovice boreholes (Moravia, Czech Republic)
   Petrografická charakteristika sedimentů magurského flyše na listu mapy 25-312 Holešov (25-312 Holešov)
   Petrografická charakteristika sedimentů magurského flyše na listu mapy 25-312 Holešov
   Petrografie a geochemie spodnopaleozoických klastik v oblasti karpatské předhlubně jv. od Brna
   Podolské souvrství - jedna z přechodných facií moravskoslezského paleozoika
   První nálezy ediakarských (vendských) kryptarch ve vrtu Měnín-1 (jižní Morava) : 24-32 Brno
   První nálezy ediakarských (vendských) kryptarch ve vrtu Měnín-1 (jižní Morava)
   'Přechodová souvrství' visé Moravského krasu
   Předběžná zpráva o mapování a petrografickém výzkumu na listu Odry 25-121 (25-12 Odry)
   Předběžné výsledky stratigrafického výzkumu jury v Olomučanech
   PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ DEPOZIČNÍHO PROSTŘEDÍ SEDIMENTŮ SPODNÍHO BADENU NA LOKALITĚ OSLAVANY
   Příspěvek k poznání depozičního prostředí sedimentů spodního badenu na lokalitě Oslavany
   Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně : 24-34 Ivančice
   Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně
   Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně
   REVIZE GEOLOGICKÉ DOKUMENTACE ŠTOL VE KŘTINSKÉM ÚDOLÍ, MORAVSKÝ KRAS
   Rostlinné zbytky ve vrtech ze spodního paleozoika (Morava)
   Ryolity v metadioritové zóně brněnského masivu
   Sedimentárně - petrologický profil boskovickou brázdou v údolí Svratky západně od Veverské Bítýšky
   Sedimentární prostředí lulečských slepenců na příkladě lokalit Luleč a Olšany
   Sedimentary of redeposited conglomerates: section at large quarries of the Drahany culm basin
   Sedimentologické studium klastických sedimentů spodního badenu Moravské brány
   SEDIMENTOLOGICKÉ STUDIUM KLASTICKÝCH SEDIMENTŮ SPODNÍHO BADENU NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH MORAVSKÉ BRÁNY
   Sedimentologické studium klastických sedimentů spodního badenu na vybraných lokalitách Moravské brány
   Sedimentology of Redeposited Conglomerates: Sections at large Quaries of the Drahany Culm Basin
   Sedimentology of redeposited Conglomerates: Sections at large Quarries of the Drahany Culm Basin
   Sedimentology of siliciclastics of the Myslejovice Fm. (Czech Republic)
   Sedimentology of Siliciclastics of The Myslejovice Fm. (Upper Visé, Southern Moravia, Czech Republic)
   Sedimenty boskovického příkopu v okolí Čebína
   SPODNOBADENSKÉ KLASTICKÉ SEDIMENTY ZASTIŽENÉ V LOMU KALCIT (BRNO-LÍŠEŇ)
   Spodnokarbonské droby a slepence mezi Hostěradicemi a Kadovem (jz. od Brna) (34-11 Znojmo)
   Spodnokarbonské droby a slepence mezi Hostěradicemi a Kadovem (jz. od Brna)
   Spodnopaleozoická klastika na jihu Moravy: stavba a složení kambrických a devonských sedimentů
   Strukturní profil jižní části svratecké klenby moravika
   Studium těžkých minerálů v bazálních klastikách sp. paleozoika na JV Moravy
   Studium těžkých minerálů v klastických sedimentech kambrického a devonského stáří na jihovýchodní Moravě - provenience a sedimentologie
   Studium těžkých minerálů v klastických sedimentech kambrického a devonského stáří na jihovýchodní Moravě - provenience a sedimentologie
   Studium těžkých minerálů z bazálních klastik sp. paleozoika na JV Moravy
   Study of heavy minerals in the Lower Palaeozoic clastic sediments found in boreholes (SE Moravia, Czech Republic)
   The Upper Oligocene-Lower Miocene Krosno lithofacies in the Carpathian Flysch Belt (Czech Republic): sedimentology, provenance and magnetic fabrics
   The Upper Oligocene-Lower Miocene Krosno lithofacies in the Carpathian Flysch Belt (Czech republic): sedimentology, provenance and magnetic fabrics
   The Upper Oligocene-Lower Miocene Krosno lithofacies in the Carpathian Flysh Belt (Czech Republic): sedimentology, provenance and magnetic fabrics
   Vend na jižní Moravě?
   Vend na jižní Moravě?
   Výsledky strukturního studia kulmských sedimentů v okolí Suchdolu nad Odrou : 25-12 Hranice
   Výsledky strukturního studia kulmských sedimentů v okolí Suchdolu nad Odrou