Podrobnosti záznamu

Jméno
   Gnojek, Ivan
Autor monografie
   Dynamika sedimentace v řece Moravě při záplavách
   Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu - etapa 2003. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP
   Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu - etapa 2005. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP
   Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu, etapa 2004. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 24-224 Olomouc
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 25-314 Otrokovice
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 34-223 Hodonín
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25000, list 25-314 Otrokovice
   Vysvětlivky ke geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 24 - 224 Olomouc
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 34-222 Vracov
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 34-223 Hodonín
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 S Vysvětlivkami, list 34-241 Holíč a 34-243 Tvrdonice
Autor článku
   The actual state and possibilities of the airborne geophysics in the a.s. Geofyzika Brno (1994)
   Aerogeofyzikální obraz styčné zóny veporika s gemerikem mezi Lučencem a Revúcou
   Airborne gamma-ray spectrometric mapping of the radioactive pollution in the Czech Republic
   Brunovistulian Terrane - Synthesis of Morphostructural Analysis and Geophysical Data (Moravo-Silesian Area, Czech Republic)
   Central European (Alpine-Carpathian) belt of magnetic anomalies and its geological interpretation
   Contribution to the Structure of the Crystalline Basement in Eastern Moravia based on Geomagnetic and Seismic Data
   Časový vývoj neogénneho andezitového vulkanizmu na východnom Slovensku na základě magnetostratigrafickej stupnice
   Distribution of Th, U and K and petrophysical properties of granites in the Czech part of the Smrčiny (Fichtelgebirge) pluton
   Geological interpretation of a gravity low in the central part of the Lugian Unit (Czech Republic, Germany and Poland)
   Geological structure of the Czech Republic depicted by the new gravity and magnetic field images
   Geologická interpretace anomálií geomagnetického pole sv. Moravy a Slezska
   Geologický význam lokálních aeromagnetických anomálií v jižním gemeriku
   Geomagnetické anomálie v České republice
   Geophysical and structural pattern of the Knížecí Stolec pluton and its host rocks in the south-western part of the Moldanubian Zone, Bohemian Massif
   Geophysical field pattern in the West Bohemian geodynamic active area
   Geophysical field pattern in the West Bohemian geodynamic active area
   Gravity modelling of the Krkonoše-Jizera Pluton
   Gravity response of igneous rocks in the northwestern part of the Bohemian Massif
   Ground Geophysical and Geological Mapping in the Central Part of the Moldanubian Pluton
   Hodnocení radioaktivity náplavových uloženin v zátopových oblastech z roku 1997 z prostoru mezi Olomoucí a Šumperkem
   Hodnocení současné radioaktivní zátěže v severovýchodních Čechách z podkladů leteckého geofyzikálního průzkumu v roce 1997
   Hodnocení současné radioaktivní zátěže v severovýchodních Čechách z podkladů leteckého geofyzikálního průzkumu v roce 1997, plocha C - Broumovsko
   Interpretation of aeromagnetic investigation in the eastern part of the Slovenské rudohorie Mts.: the knowledge and problems
   Inventarizace (2.etapa řešení) a hodnocení současné radiaoaktivní zátěže z bývalé průzkumné a těžební činnosti na Trutnovsku, Náchodsku a Broumovsku
   K rozšíření magmatického zdroje v podloží neogénu na východním Slovensku
   K veporiku v podloží Krupinské planiny na základě výsledků letecké geofyziky
   Letecké spektrometrické mapování radioaktivních zátěží v České republice
   Magnetic basement complexes in the outside of the West Carpathians and of the Eastern Alps
   Magnetická anomálie u Bzenova, JZ. od Prešova
   Metalogenetický význam leteckých draslíkových anomálií Nízkého Jeseníku
   Middle European Belt of Magnetic Anomalies and its Geological Interpretation
   The Moldanubian pluton structure (the Litschau CZ/A frontier part) as studied by the ground magnetics and by the gamma-ray spectrometry
   New Geophysical Contributions to the Geological Structure of the Contact Zone of the Bohemian Massif and the West Carpathians
   A new zinc mineralization detected by airborne gamma-ray spectrometry in northern Moravia
   Nové gama spektrometrické indikace v Branisku a Čierné Hoře
   Nové geofyzikální poznatky z centrální části Šumavy
   Odezva geologické stavby České republiky v nových gravimetrických a magnetometrických mapách
   Ověření geochemické anomálie (radioaktivní a kovové prvky) v okolí říčky Slatinky zhruba mezi obcemi Slatinice, Lutín a Luběnice
   Preliminary results of the new magnetic survey carried out in the NE of the Czech Republic
   Projevy vulkanických systémů sz. Čech v leteckých magnetických, gama spektrometrických a gravimetrických mapách
   Radioactivity of the highly fractionated Homolka granite in the Moldanubian pluton, southern Bohemia
   Radioactivity patterns - constraints for the magmatic evolution of the two-mica granites in the Central Moldanubian Pluton
   Regionální magnetické anomálie a jejich zdroje v hlubší stavbě Moravy a Slezska
   The Reingers Magnetic Anomaly in the Central Moldanubian Pluton (Southern Bohemia-Lower Austria)
   Reinterpretace geomagnetického pole Podunajské nížiny
   Relationships of the Bohemian Massif to the West Carpathians based on geophysical data
   Sources of magnetic anomalies in the pre-Tertiary basement of Eastern Slovakia (Czecho-Slovakia)
   Structure of the Brunovistulian Unit (E part of the Czech Republic) on the basis of seismic and magnetic data
   Svědectví magnetometrie o ultrabazickém tělese u Sedlic
   Výsledky gama-spektrometrického studia krystalinika Hornomoravského úvalu (24-22 Olomouc, 24-24 Prostějov)
   Výsledky letecké geofyziky v západní části Českého středohoří (gamaspektrometrie a magnetometrie)
   Žďárské vrchy and Strážek Moldanubian Unit in new geophysical maps