Podrobnosti záznamu

Jméno
   Goliáš, Viktor
Autor monografie
   Textové vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25000 22-332 Kašperské Hory
   Thoriové výskyty České republiky a jejich mineralogie
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, 03-423 Svoboda nad Úpou
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Kašperské Hory 22-332
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkam, list 22-332 Kašperské Hory
Autor článku
   Alkaptonurie a tvorba močových konkrementů
   Arsenic in contaminated soils and anthropogenic deposits at the Mokrsko, Roudný, and Kašperské Hory gold deposits, Bohemian Massif (CZ)
   Bismutová mineralizace z uranového ložiska Medvědín
   Characterization of phosphate-rich metalodevite from Příbram, Czech Republic
   Comparison of mechanical properties and structural changes of continuous basalt and glass fibres at elevated temperatures
   A comparison of natural and experimental long-term corrosion of uranium-colored glass
   Complex Investigation of Paleozoic Rocks from Stínava - Repešský žleb Locality (Drahany Upland, Central Moravia, Czech Republic)
   Contamination of roads in Klatovy by natural radionuclides from waste rock dumps of the former uranium mine Ustaleč
   Contamination of roads in Klatovy by natural radionuclides from waste rock dumps of the former uranium mine Ustaleč
   Copak nám to teče pod Tetínem
   Crystal structure of UO2SO4.2.5H2O: Full anisotropic refinement and vibration characteristics
   Effect of natural irradiation in fluorites: possible implications for nuclear waste managenement?
   Fázové a texturní změny rudních minerálů při dynamické retrogresi eklogitů
   Field alpha-spectroscopy of radon (Rn-222) and actinon (Rn-219) progeny in soil gas: Locating a radon source
   Gemstones and noble metals adorning the sceptre of the Faculty of Science of Charles University in Prague: integrated analysis by Raman and XRF handheld instruments
   Hydrothermal uranium-base metal mineralization of the Jánská vein, Březové Hory, Příbram, Czech Republic: lead isotopes and chemical dating of uraninite
   Identifying century-old long-spined Daphnia: species replacement in a mountain lake characterised by paleogenetic methods
   Izotopy radia termálních minerálních vod v Karlových Varech : Interpretace vztahu vody k okolní hornině
   Krátkodobá radioaktivita minerálních vod karlovarské termy: argument pro jejich balneologickou aplikaci in-situ
   Kuprosklodowskit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka v Rychlebských horách (Česká republika)
   Late Stage of Weathering of Uranium Ores As a Waste Rock after Historical Silver Mining, Joachimsthal, Czech Republic
   Lead fluxes, isotopic and concentration profiles in a peat deposit near a lead smelter (Příbram, Czech Republic)
   Léčivé radioaktivní prameny v Janských Lázních - Těsném dole
   Metarauchite, Ni(UO2)2(AsO4)2 . 8 H2O, from Jáchymov, Czech Republic, and Schneeberg, Germany: A new member of the autunite group
   Metarauchite, Ni(UO2)2(AsO4)2.8H2O, from Jáchymov, Czech Republic, and Schneeberg, Germany: a new member of the autunite group.
   Nález minerálu blízkého andoritu (tzv. "minéral F") v asociaci s diaforitem a dalšími minerály Pb-Ag-Sb na haldě dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram
   Natural corrosin of old glass coloured with uranium compounds
   Natural corrosion of old glass coloured with uranium compounds
   Natural corrosion of old potash glass coloured with uranium compounds
   New data for metakirchheimerite from Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic
   Ore minerals of the Mariánské Lázně metabasite complex
   Ore minerals of the Mariánské Lázně metabasite complex
   Poznatky komplexního geofyzikálního měření v prostoru historické šachty Geister u Jáchymova
   Poznatky komplexního geofyzikálního měření v prostoru historické šachty Geister u Jáchymova
   Prameny radioaktivních minerálních vod na území Kowary - Horní Malá Úpa
   Prameny radioaktivních minerálních vod v orlicko-sněžnické klenbě
   První bezpečně prokázaný předvariský monazit v moldanubiku
   Příprava skla bohatého vodou nerovnovážnou dehydratací křemičitanu sodného a jeho použití k napodobení radiochemických procesů v krystalických silikátech
   Radioaktivní akcesorické minerály třebíčského masivu
   Radon source determination by means of radon isotopes progeny measurement
   Rentgenová difrakce v geologických oborech na přírodovědecké fakultě UK v Praze: Bahna a uran
   Rudní minerály mariánskolázeňského metabazitového komplexu
   Short-term radioactive disequilibrium in thermal mineral waters in Karlovy Vary (Carlsbad) spa, Czech Republic
   Short-term radioactive disequilibrium in thermal mineral waters in Karlovy Vary (Carlsbad) spa, Czech Republic
   Studium podmínek stability sekundárních minerálů s arsenem v antropogenních deponiích na ložisku Roudný
   Studium podmínek stability sekundárních minerálů s arsenem v antropogenních deponiích na ložisku Roudný
   Supergene mineralization of the Medvědín uranium deposit, Krkonoše Mountains, Czech Republic
   Supergene minerals in the Horní Slavkov uranium ore district, Czech Republic
   Supergene minerals in the Horní Slavkov uranium ore district, Czech Republic
   Supergene minerals in the Horní Slavkov uranium ore district, Czech Republic
   Supergene minerals inthe Horní Slavkov uranium ore district, Gzech Republic
   Supergene Y, REE minerals from the Medvědín deposit, the Krkonoše (Giant) Mts., Czech Republic
   Supergene Y, REE minerals from the Medvědín deposit, the Krkonoše (Giant) Mts., Czech Republic
   Supergene Y, REE minerals from the Medvědín deposit, the Krkonoše (Giant) Mts., Czech Republic
   Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram - Háje
   Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram ? Háje
   Synthesis and Rietveld refinement of skutterudite-related phase CoSn_1.5 Te_1.5
   Synthesis and Rietveld refinement of skutterudite-related phase CoSn1.5Te1.5
   Thorium occurences in the Czech republic and their mineralogy
   Thorium occurrences in the Czech Republic and their mineralogy
   Thorium phosphates of the rhabdophane group and phyllosilicates intergrowths
   Uranium glasses: the experimental leaching compared to the long-term natural corrosion
   Uranofán, uranopilit a compreignacit z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram
   Uranová mineralizace v kvartérním soliflukčním proudu výchozu ložiska Javorník (Rychlebské hory)
   The Variscan Kasperske Hory orogenic gold deposit, Bohemian Massif, Czech Republic
   Výchoz silurských hornin v Repešském žlebu na Stínavě, Drahanská vrchovina, Morava
   Vývěry léčivých radioaktivních vod v Janských Lázních - Těsném dole
   Weathering of mine wastes after historical silver mining in the Jáchymov ore district (Czech Republic) and migration of uranium
   Weathering of mine wastes after historical silver mining in the Jáchymov ore district (Czech Republic) and migration of uranium
   Weathering of the old uranium glasses - an analogue of vitrified waste
   Widenmannite, a rare uranyl lead carbonate: occurrence, formation and characterization
   Widenmannite, a rare uranyl lead carbonate:occurence, formation and characterization