Podrobnosti záznamu

Jméno
   Graniczny, Marek
Autor monografie
   International Workshop Geohazards and cross-border cooperation in Central America Managua,Nicaragua
Autor článku
   3. polsko-czeskie geologiczne seminarium robocze Jesenik, Czechy, 28-30.04.1997
   Analiza zintegrowanych danych teledetekcyjnych i tektonicznych Obniženia Zytawsko-Zgorzeleckiego
   Application of the Permanent Scaterrer Interferometry on Synthetic Aperture Radar (PS InSAR) for monitoring of mass wasting processes in anthropogenic landscape (Preliminary results from the Ostrava and Karviná regions)
   Badania geologiczne obszarów prawnie chronionych na pograniczu polsko-czeskim
   Geoenvironmental problems and cross-border cooperation in Central America : Managua, Nicaragua, December 5-8, 2005
   Mapy geologiczne i opisy ziem polskich w XVIII i pierwszej połowie XIX wieku
   Příspěvek metod dálkového průzkumu k identifikaci zlomů s horizontálním posunem v oblasti západních Kapat
   Wglebna budowa geologiczna Karpat w šwietle kompleksowej analizy teledetekcyjno-geofizycznej