Podrobnosti záznamu

Jméno
   Gregerová, Miroslava
Autor monografie
   Hutnický region Říčansko
Autor článku
   Aggregate volcanic rocks potential risk for durability of concrete structure?(one of significant factors of structure crisis management)
   Alkali basalts as aggregates in asphalt concretes
   Amfiboly z xenolitu metagabra (Bystrc-Bosonohy) (24-32, Brno)
   APPLICATION OF OPTICAL METHODS FOR THE RESEARCH OF NEOLITIC CERAMICS
   Brněnský masiv
   Charakteristika vodohospodářské štoly ražené v Bělečském údolí (24-14 Boskovice, 24-12 Lelekovice)
   Chemické složení loštických pohárů
   Degradace stavebního kamene : experimentální studie
   ETTRINGITE AND THAUMASITE FORMATION CONDITIONS IN CONCRETE STRUCTURES
   Examination of argillaceous calcareous sandstones from the Czech Republic used as a medieval building material
   Experimentální výpal vybraných minerálů a jeho aplikace při studiu materiálu dvou historických pecí
   Geovisualization of aggregates for AAR prediction and its importance for risk management
   Geovisualization of Aggregates for AAR Prediction and its Importance for Risk Management
   Hodnocení současného stavu a oprava Karlova mostu I.etapa
   Hydration products of GGBS in portland cement concrete
   IIdentification of concrete deteriorating minerals by polarizing and scanning electron microscopy
   The influence of blast- furnace slag hydration products on micro cracking of concrete
   The influence of blast-furnace slag hydration products on microcracking of
   Keramická petrografie loštické hrnčiny
   Klasifikace keramiky a mikropetrografické rozbory. Příklad vzorků střední a mladší doby bronzové z Přáslavic, okr. Olomouc
   MAFIC MICROGRANULAR ENCLAVES FROM GRANITOIDS OF THE BRNO MASSIF EXPOSED IN THE VICINITY OF BLANSKO
   Mafické enklávy z granitoidů vystupujících v širším okolí Blanska
   Methodology of historical and recent pottery technological processes examination
   Mikropetrografické a petrochemické rozbory novověké glazované keramiky z lokality Strachotín
   Mikropetrografické rozbory velkomoravských malt a omítek z Mikulčic - 12. kostela
   Mikropetrografické rozbory sídlištní keramiky z Kostelce na Hané
   The minerals causing degradation of concrete and their formation processes
   Možnosti digitální rastrové technologie pro studium degradačních procesů
   Možnosti využití elektronové mikroskopie a mikroanalýzy
   New findings on the ceramic petrography of the Loštice pottery
   Novotvořené minerály krust stavebních kamenů Karlova mostu
   O stavebním kameni znojemské rotundy
   Optical and scanning electron microscopy of concrete deteriorating minerals of these methods to crisis management.
   Patologické změny betonů panelových domů sídliště Brno - Komín
   Petrochemie a klasifikace granitoidních hornin brněnské jednotky (24-32 Brno, 24-35 Ivančice, 24-22 Olomouc, 34-11 Znojmo, 33-13 Dyjákovice, 34-12 Pohořelice)
   Petrogeneze granitoidních hornin s granáty východního okraje Českého masívu
   Petrografická a geochemická charakteristika malt a omítek kostela sv. Petra a Pavla v Brně (24-35 Ivančice)
   Petrografická charakteristika antropomorfní plastiky kultury s lineární keramikou z Brodku u Prostějova, okr. Prostějov
   Petrografická charakteristika fragmentu neolitické zoomorfní nádoby z Květnice
   Petrografická charakteristika hornin z vrtů v okolí Kamence u Poličky (14-33 Polička)
   Petrografická charakteristika hornin ze štoly ražené pod Chocholou (24-32 Brno)
   Petrografická charakteristika stavebních materiálů památek okresu Prostějov
   Petrografické a mineralogicko-geochemické zhodnocení stavebních materiálů historických kamenných konstrukcí
   Petrografické rozbory malt, jejich realtivní datování podle stupně degradace pojiva
   Petrografické rozbory malt, jejich relativní datování podle stupně degradace pojiva
   Petrografické rozbory středověké brněnské keramiky (24-34, Ivančice)
   Pohřeb kultury s moravskou malovanou keramikou z polohy "Dolní újezd" na katastru Dluhonic (okr. Přerov). Předběžná zpráva
   Products of historical concretes degradation: Qualitative and quantitative study
   Projekt Karlova mostu. I. etapa - dsikuze
   Příčiny degradace stavebních materiálů lednického zámku (34-23, Břeclav)
   Příprava a realizace terénního průzkumu historických kamenných konstrukcí
   Přírodovědné analýzy fajánsového korálku z hrobu nitranské kultury ze Slatinic, okres Olomouc
   Příspěvek k poznání stavebního kamene znojemské rotundy (okres Znojmo)
   Raně středověká kovodělná výroba na Pohansku u Břeclavi
   Současný stav a perspektiva Zbrašovských aragonitových jeskyní (25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí)
   Souhrnné hodnocení teoretického a experimentálního výzkumu Karlova mostu v letech 1994-2004, 1. část
   Stellerit and other exotic anthropogeneous minerals
   Stručný petrografický popis hornin vrtu J-1 a J-2 v území plánovaného tunelu mezi Kouty nad Desnou a Bělou pod Pradědem (14-24 Bělá pod Pradědem)
   Šlichová prospekce v okolí Luhačovic (25-34, Luhačovice)
   Technolithology
   Technolitologie, současnost a perspektiva
   Tvorba výkvětů na povrchu betonu
   Uplatnění digitální fotografie v aplikované mineralogii a petrografii
   Vliv solí a mikroflóry vlhkého zdiva na sanační omítky
   Vzdušné malty historických staveb, jejich identifikace, příčiny degradace a návrh sanace
   Vzdušné malty historických staveb, jejich identifikace, příčiny degradace a návrh sanace
   Základní principy označování a klasifikace magmatických hornin
   Zamyšlení nad využitím stavebního a dekoračního kamene v architektuře
   Změna parageneze eflorescentů stavebních materiálů v průběhu roku
   Zřízení WWW serveru s elektronickými učebními texty oboru petrografie