Podrobnosti záznamu

Jméno
   Gregor, M.
Autor monografie
   Geoarcheologické zhodnocení lokality Padovec, Bašty 2, Brno : závěrečná zpráva
   Soil micromorphology in general and archaeological context
   Vývoj reliéfu města Brna, etapa IV : závěrečná zpráva za rok 2007
   Zhodnocení vzorků z římské pece, Tuněchody : závěrečná zpráva
Autor článku
   Neolitické nálezy a ich petrografická charakteristika z Bratislavy-Devínskej Novej Vsi
   Relationship of magnetic susceptibility with sedimenthological and micromorphological features and geochemical proxy parameters; case study from last Glacial loess deposits in southern Moravia