Podrobnosti záznamu

Jméno
   Gregorová, Růžena
Autor monografie
   The 2-nd EAVP Meeting, Abstracts of papers and posters with program, Excursion Guidebook
   7th Paleontological Conference
Autor článku
   Analyse morphologique et ostéologique de Vinciguerria obscura Danilchenko, 1946 (Teleostei, famille de Photichthyidae) de l' Oligocene des Carpathes (République Tcheque)
   Basking shark Cetorhinus parvus (LERICHE, 1910), (Cetorhinidae, Selachii) from the Dynów Marlstone (Rupelian, NP 23) of the Menilitic Formation of the Moravian part of the Outer Carpathian flysh zone at the Czech Republic - preliminary report.
   Diplodus sp. (Sparidae, Perciformes): a new fossil record of an articulated skeleton from Devinská Nová Ves (Upper Badenian, Vienna Basin, Slovakia)
   Families Gonostomatidae and Photichthyidae (Stomiiformes, Teleostei) from the Tertiary of the Ždánice-Subsilesian Unit (Moravia)
   Fosilní havýš z moravských třetihor
   A Giant early Miocene sunfish from the North Alpine Foreland Basin (Austria) and its implication for molid phylogeny
   Mikropaleontologie a rybí fauna podrohovcových vrstev u Litenčic
   A New Genus and Species of Boxfish (Tetraodontiformes: Ostraciidae) from the Oligocene of Moravia, the Second Fossil Representative of the Family
   Nové poznatky o rybí fauně centrálního karpatského paleogénu z lokality Bystré.
   Ostéologie et anatomie de l'espece oligocene de Scopeloides glarisianus (Teleostei, famille de Gonostomatidae)
   Premiére découverte de Glarichelys knorri (Gray), tortue marine (Cheloniidae) dans l'Oligocéne2des couches a ménilite de Moravie (Tchécoslovaquie)
   Předběžná zpráva k nálezům kostnatých ryb ve spodní beskydské křídě (těšínsko-hradišťské souvrství, slezská jednotka, hauteriv-barrem)
   Rybí fauna menilitového souvrství na lokalitě Litenčice a její stratigrafická pozice
   Ryby se světelnými orgány z moravských třetihor
   Serranus budensis (Heckel, 1856) - první nález fosilní rybí fauny ve vnitrokarpatském paleogénu
   Steindachneria sp. (Steindachneriinae, Merluciidae, Gadiformes), a new fossil record of luminous hake from the Outer Carpathians(Egerian, Ždánice-Hustopeče Formation, Czech Republic),
   Sur la présence d'Argyropelecus Cosmovicii et Pauca, 1943 (poisson téléostéen, Sternoptychidae) dans l'Oligocene des couches a ménilite
   A tiny stem group representative of Pici (Aves, Piciformes) from the early Oligocene of the Czech Republic.
   Vývoj společenstev rybí a žraločí fauny v oligocénu vnějších Západních Karpat (Morava) a jejich význam pro paleoekologii, paleobatymetrii a stratigrafii
   Zpráva o nálezu žebra sirény (řád Sirenia) z neogenních sedimentů lokality Bulhary (okres Břeclav, Česká republika)