Podrobnosti záznamu

Jméno
   Greif, Vladimír
Autor článku
   Stanovenie teplotného poľa pieskovcového masívu Pravčickej brány (ČR) na základe zhodnotenia denných a ročných teplotných cyklov