Podrobnosti záznamu

Jméno
   Gross, Pavel
Autor článku
   Nové poznatky o paleogénnych sedimentoch Malých Karpát
   O eocénnej transgresii v oravskom úseku bradlového pásma