Podrobnosti záznamu

Jméno
   Gruntorád, Boris
Autor monografie
   Analýza třísložkového digitálního záznamu z měření průběhu interakce řezného nástroje s materiálem
   Energetická charakteristika důlně indukovaných seismických jevů /v české části hornoslezské pánve/. Závěrečná zpráva grantového projektu
Autor článku
   Controlling program on-line for recording computer in seismic network
   Energy characteristic of mining induced seismic events (in the Czech part of the upper Silesian basin)
   Experimental local seismic network in the A.Zápotocký Mine of the Ostrava-Karviná Coal Field
   Graphic presentation of the fault Plane Solution
   Provádění trhacích prací v okolí přehradních objektů
   Sběr a zpracování seismických dat na počítači PC
   Seismic measurement on Pontevedra dam