Podrobnosti záznamu

Jméno
   Grygar, Radomír
Autor monografie
   ESTUDIO GEOLÓGICO DE RIESGOS NATURALES ALREDEDOR DE LA CIUDAD MIRAMAR, MONTES DE ORO, COSTARICA
   GEOLOGICKÝ VÝZKUM PŘÍRODNÍCH RIZIK V OKOLÍ MĚSTA MIRAMAR, MONTES DE ORO, KOSTARIKA
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-324 Turnov
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-431 Lomnice nad Popelkou
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 03-324 Turnov
   Vysvětlivky k základni geologické mapě ČR 1 : 25 000 03-431 list Lomnice nad Popelkou
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě ČR 1: 25 000 list Lomnice nad Popelkou 03-431
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 03-431 Lomnice nad Popelkou
Autor článku
   Alpine and Variscan Orogenic Belts Interaction - an Example of the Morphostructural Analysis (Moravosilesian Region of the Bohemian Massif)
   Alpine Rejuvenation of Epi-Hercynian Foreland - the Complex Morphostructural and Tectonic Analysis (Moravosilesian Region, Bohemian Massif)
   Brunovistulian Terrane - Synthesis of Morphostructural Analysis and Geophysical Data (Moravo-Silesian Area, Czech Republic)
   Centrální přesmyk karvinské dílčí pánve OKR - kinematika a geneze (15-44, Karviná)
   Complex structure study of mutual interaction of Alpine and Variscan orogeny using digital elevation model morphostructural analysis (Moravo-Silesian region - Czech Republic)
   Contribution to Variscan Paleoposition and Rotation of the Moravosilesian Zone
   Deformation history of the Variscan accretion wedge - the Moravo-Silesian Zone of the Bohemian Massif
   Eastern thrust tectonics of Czech part of Upper Silesian Coal Basin (Variscan accretion wedge, Bohemian Massif, Czech Republic)
   Evolution of basin architecture in an incipient continental rift: the Cenozoic Most Basin, Eger Graben (Central Europe)
   Evolution of Lugosilesian Orocline (North-eastern periphery of the Bohemian Massif): Kinematics of Variscan deformation
   Exkurzní průvodce - Sedimentární a tektonický vývoj synorogenních pánví
   Fault-propagation Folds and Thrust Structures of the Apical Domain of the Variscan Accretionary Wedge (Moravosilesian Zone, Bohemian Massif)
   Fundamental mobility trends in the northern part of the Moravo-Silesian zone (the Bohemian Massif) - a complex geodynamic analysis
   Geodynamic model of evolution of Lugosilesian orocline of European Variscan orogeny belt
   Geologická rizika v oblasti Miramar, Puntarenas, Kostarika
   The Influence of Carpathians Nappes on Tectonic Structures of the Czech Part of Upper Silesian Coal Basin
   Interaction between Alpine and Variscan orogeny on the basis of study digital elevation models - Moravosilesian area
   K charakteru a genezi tektonického styku lugika a silezika
   K nedožitým sedmdesátinám Prof. Ing. Otakara Kumpery, DrSc.
   K postavení a strukturně-kinematickému vývoji šternbersko-hornobenešovské zóny
   Ke genezi a charakteru kompresních struktur hornoslezské černouhelné pánve
   Kinematics of fold-thrust and nappe deformations in Variscan accretion wedge - Moravosilesian Zone, Bohemian Massif
   Kinematics of Lugosilesian Orocline accretion wedge in relation to the Brunovistulian foreland
   Kinematika krkonošské střižné zóny ve vztahu k regionální deformaci krkonošského krystalinika
   Konfrontace morfotektonické a strukturně-tektonické analýzy křehkého porušení brněnského masívu v širším okolí Ivančic
   Lithostratigraphic and Structural Polarity of the Devonian and Carboniferous Formations - Moravosilesian Zone, Bohemian Massif
   Mid-Cretaceous paleodrainage of the Bohemian Massif: roles of tectonic inheritance and eustasy in formation and filling palaeovalley systems
   Mobility of tectonic zones in the northern part of the Moravo-Silesian region and their earthquake activity
   Morfotektonická a strukturní analýza lužické tektonické zóny na území Geoparku Český ráj
   Morphostructural Analysis of the Mutual Relationships and Tectonic Influence of the Variscan and Alpine Orogeny in the Northern Part of the Moravosilesian Zone
   Násunová tektonika apikální části variského akrečního klínu moravskoslezské zóny východně od orlovské struktury
   Neotectonic rejuvenation of Variscan structures in relation to tracing of methane escape: preliminary note (Upper Silesian Coal Basin, Moravosilesian area, Bohemian Massif)
   On the Sixtieth Birthday of Professor Ing. Otakar Kumpera, DrSc.
   Palaeodrainage systems at the basal unconformity of the Bohemian Cretaceous Basin: roles of inherited fault systems and basement lithology during the onset of basin filling
   Pohyblivost tektonických zón severní části moravsko-slezské oblasti a jejich zemětřesná aktivita
   Posouzení stability hrází na řece Odře s využitím GIS
   Prediction of thermal water discharge zones on the basis of structural-tectonic and geophysical analysis in relation to the exploitation in Sokolov Basin: preliminary note (Ohře Rift, Bohemian Massif)
   Resultados preliminares del levantamiento geológico de la hoja Miramar, escala 1:50 000. Cooperación geológica Costa Rica - República Checa
   Some aspects of geotectonical development of the Moravo-Silesian region of the Bohemian Massif
   The structural and stratigraphic aspects of the mineralization controle of the Zlaté Hory ore district
   Structural and stress analysis in mining practice in the Upper Silesian Coal Basin
   Structural geological pattern of Bohemian Massif in the Czechoslovak territory (on the basis of the 1:500 000-scale maps)
   Strukturní pozice a paleodynamický vývoj hornoslezské pánve, zvláště její karvinské části, vzhledem ke genezi důlních otřesů
   Studium deformací přibyslavské mylonitové zóny ve vztahu k uranovému zrudnění
   Syndepositional Geometry and Post-Depositional Deformation of the Krkonoše Piedmont Basin: A Preliminary Model
   Tectonic setting of Sokolov basin in relation to prediction of thermal water discharge zones
   Tectonics and Depositional Systems of a Shallow-Marine, Intra-Continental Strike-Slip Basin: Exposures of the Český Ráj Region, Bohemian Cretaceous Basin
   Tectonics of Variscan foreland coalbearing basin on example of Karvina subbasin - Upper Silesian Coal Basin
   Tektonika čs. části hornoslezské pánve ve vztahu k vytěžitelnosti slojí s postupem do větších hloubek a vlivům na současný georeliéf
   The Upper Morava and Nysa Pull-Apart Grabens - the evidence of neotectonic dextral transtension on the Sudetic Faults System
   Upper Morava and Nysa Pull-apart Grabens: Implication for Neotectonic Dextral Transtension on Sudetic Faults System
   Vrt ZH 2110 a nové výzkumy v severní části Nízkého Jeseníku
   Vzpomínka na paní doc. Ing. Jarmilu Müllerovou, CSc. (8.5. 1935-25.8. 2013)