Podrobnosti záznamu

Jméno
   Grym, Vincenc
Autor článku
   Lithný pegmatit z Nové Vsi u Českého Krumlova
   Modelling of metallogenetic development of the Bohemian Massif
   Netradiční živcové suroviny a jejich netradiční použití : Sborník abstraktů: Sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika
   Netradiční živcové suroviny a jejich netradiční použití
   Polarity of the mineralization in Bohemian Massif: Proterozoic to Tertiary
   Příspěvek k distribuci pegmatitů ve strážeckém moldanubiku (23-22, Ždár nad Sázavou; 24-11, Nové Město na Moravě; 23-24, Polná; 24-13, Bystřice nad Pernštejnem; 24-31, Velké Meziříčí)
   Tvorba modelu metalogenetické aktivity Českého masívu
   Základní možnosti využívání informačních systému na poersonálních počítačích v geologických vědách