Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hájek, Antonín
Autor monografie
   Ložisko Rožná - poddolování obce Dolní Rožínka. Vyhodnocení vývoje k 31.12.2008, prognóza vývoje pohybu povrchu na stav k 31. 12. 2015 - obec Dolní Rožínka
   Uranové ložisko Rožná. Model pozdně variských a povariských mineralizací
Autor článku
   Genetic model of the Rožná uranium deposit based on the stable isotope and fluid inclusion data
   Geomechanical problems of an underground storage of spent nuclear fuel and their mathematic modelling
   Retrograde-metamorphic and hydrothermal alterations at the Rožná uranium deposit (Moldanubian Zone, Czech Republic)
   Retrograde-metamorphic and hydrothermal alterations at the Rožná uranium deposit (Moldanubian Zone, Czech Republic)
   The Rožná uranium deposit (Bohemian Massif, Czech Republic): shear zone-hosted, late Variscan and post-Variscan hydrothermal mineralization
   Rudní tělesa a makroskopické typy zrudnění
   Structural analysis within Rožná and Olší uranium deposits (Strážek Moldanubicum) for the estimation of deformation and stress conditions of underground gas storage
   Structural analysis within the Rožná and Olší uranium deposits (Strážek Moldanubicum) for the estimation of deformation and stress conditions of underground gas storage