Podrobnosti záznamu

Jméno
   Haas, Karel
Autor článku
   Hydrogeologické poměry a odvodňování dolů severočeského hnědouhelného revíru
   Hydrogeologické problémy v souvislosti s rozvojem těžby v SHR
   Hydrogeologie a odvodňování VČSA v dosahu svahů Krušných hor
   Odvodňování kuřavek na dole Kohinoor - 27 let úspěšné spolupráce mezi VÚHU Most a SHD - Doly Vítězného února v Záluží
   Podzemní těsnicí stěny, jejich využití pro ochranu lomů před mělkými podzemními vodami v SHR a první zkušenosti
   Podzemní zplyňování uhelných pilířů
   Pokrokové prvky v řešení odvodňování povrchových dolů
   Rozšiřování činností s.p. VÚHU v oboru životního prostředí a ekologie
   Využití měření obsahu tritia a uhlíku 14 při sledování režimu podzemních vod v krystaliniku v předpolí VČSA