Podrobnosti záznamu

Jméno
   Halíř, Josef
Autor článku
   Geologické a hydrogeologické poměry údolí Lukovského potoka před nasypáním tělesa Radovesické výsypky
   Historie a současnost arboreta pod zámkem Jezeří
   Hydrogeologická problematika a vodní bilance jezera ČSM v katastrálním území Dubí-Pozorka
   Hydrogeologická problematika meziložních písků na Mostecku
   Hydrogeologická problematika zatopené zbytkové jámy Venuše v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
   Hydrogeologická problematika zatopených zbytkových jam v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
   Monitoring hladiny podzemní vody v tělese Radovesické výsypky
   Možnosti využití procesu fytodekontaminace při sanačních opatřeních ve zbytkové jámě lomu Obránců míru
   Ochrana karlovarských pramenů ve vztahu k dobývání nerostných surovin v centrální části sokolovské pánve
   Pozoruhodný nález zkamenělého dřeva na lokalitě Vršany
   Problematika stařinové zvodně v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
   Problematika změn vodního režimu v důsledku hornické činnosti v západní části SHP
   Přehled a posouzení vlivu nejvýzmanějších technických sanačních opatření realizovaných po průvalech ryolitových vod do dolů Döllinger, Viktorin a Gisela pro zajištění stability Teplické termy
   Solution of the 1.2/2-D Inverse Gravity Problem Using Different Nonlinear Iterative Formulas
   Ukončení důlní činnosti hnědouhelných lomů a problematika jejich zatápění v mostecko-bílinské části SHP
   Výsledky komunikačních zkoušek v prostoru bývalého lomu Benedikt u Mostu