Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hanzlíková, Eva
Autor článku
   A brief look into the past of czechoslovak micropaleontology
   Calcareous nannoplankton from the type locality of the Frýdek formation (lower Maastrichtian)
   Chvalčov-Schichten - ein neues Formationsglied der Vor-Magura-Einheit
   Stratigrafické postavení boudeckých slínů v rámci oligocen-miocenního stupně
   Životní jubileum RNDr. Tibora Budaye, DrSc.