Podrobnosti záznamu

Jméno
   Határ, Jozef
Autor článku
   Accesory minerals in metapelites of the Malé Karpaty Mts.
   Evolution of regional metamorphism of the Sophan uplift (the Great Caucasus)
   Hidden granite intrusion near Rochovce with Mo(-W) stockwork mineralization. (First object of its kind in the West Carpathians.)
   Kryštalinikum vo vrte Šariš-1
   Magnetic, density and radioactive properties of Rochovec granites (Slovenské rudohorie Mts., Western Carpathians)
   Mo-W mineralizácia južne od Rochoviec
   The Muráň gneisses - the Kohút crystalline complex, the Western Carpathians
   Olivines in the Western Carpathians basalts
   Petrogenesis and accesory Leptinite minerals of the Čierny Balog group (Kráľova Hoľa zone of the Veporide crystalline complex)
   Prejavy hydrotermálnej mineralizácie pri Zemplíne
   Typológia zirkónu granitoidných hornín veporského plutónu
   Výsledky izotopového výzkumu Mo-W zdrudnenia pri Rochovciach. Styčná zóna gemerika a veporika
   Zircon from some granitoid rocks of the Velence and Mecsek mountains (Hungary)