Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hauk, Jan
Autor článku
   Litogeochemické studium ložiska Zlatý Chlum u Jeseníku a jeho blízkého okolí
   Mineralogie zlata a doprovodných minerálů ze Zlatého Chlumu u Jeseníku
   Nález zlata u Jindřichova ve Slezsku
   Nález zlatinky v severním okolí Jindřichova ve Slezsku
   O granátech ze svahu Zlatého chlumu (875 m)
   O zlatech z Jesenicka
   Parageneze zlata ze Zlatých hor a Zlatého Chlumu u města Jeseníku
   Studium morfologie zlata z několika výskytů v Hrubém Jeseníku
   Z největších geologických osobností Jesenicka
   Zlato jesenických stratiformních ložisek
   Zlato trošku jinak