Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hauskrecht, Ivan
Autor článku
   Nový spôsob úpravy podzemnej vody v horninovom prostredí systemom "hydrooxiring"
   Ochrana vodných zdrojov Žitného ostrova na príklade z Lehníc