Podrobnosti záznamu

Jméno
   Havíř, Josef
Autor monografie
   Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1 : 25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, FINAL REPORT, GEOLOGICAL MAP Ghalandar 5467 III SW EXPLANATORY NOTES
   Enhancements of seismic detection capabilities resulting from the bilateral cooperation of the NDCs of Austria and the Czech Republic
   Geological studies in the Bedřichov water supply tunnel
   Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách
   Hodnocení procesů na základě informací a dat získaných terénním výzkumem žulových těles v Podlesí, v Melechovském masivu a v žulách VPB
   Příprava vstupních geologických dat (v širším slova smyslu) pro matematické modelování transportu a geochemické interakce v horizontu stovek tisíců let
   Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 - list 25-123 Hranice
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 25-124 Starý Jičín
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000 25-122 Suchdol nad Odrou
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 25-141 Kelč
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 list 25-121 Odry
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 24-413 Mokrá-Horákov
   Vývoj metodiky identifikace a matematického modelování proudění a geochemické interakce v rozpukaném prostředí kompaktních hornin, Závěrečná zpráva VaV/660/2/03, Programu státní podpory výzkumu a vývoje MŽP
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 25-141 Kelč
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá-Horákov - Tektonická mapa
Autor článku
   Apparent contradiction between tectonics and deposition in overturned strata - a case study from Moravian Culm, Czech Republic
   Apparent contradiction between tectonics and deposition in overturned strata - a case study from the "Moravian Culm" (Czech Republic)
   Apparent contradiction between tectonics and deposition in overturned strata - a case study from the "Moravian Culm" (Czech Republic)
   Badenian deformations in Carpathian Foredeep; a case study from NE Moravia
   Badenian deformations in Carpathian Foredeep; a case study from NE Moravia
   Comparison of Magnetometric and Geometric Methods of Strain Analysis of Culmian Conglomerates and Graywasckes, Drahanská Vrchovina Upland
   Comprehensive geophysical research of the seismogenic western part of the Bohemian Massif
   Derived gravity field of the seismogenic upper crust of SE Germany and West Bohemia and its comparison with seismicity
   Deset let monitorování přirozené seismicity sv. části Českého masivu stanicemi ÚFZ
   Detailed Geological Documentation of the Jakubčovice Quarry; Moravian-Silesian Culm
   Detekce vzdálených zemětřesení na stanici VRAC - využitelnost pro účely Mezinárodní monitorovací sítě CTBTO
   Differences between tectonic styles of Culm and carbonate facies, SE margin of Nízký Jeseník Palaeozoic
   Earthquakes in the Czech Republic since 2000
   Geologická dokumentace zářezu železničního koridoru západně Bělotína (Moravská brána)
   Geologická dokumentace zářezu železničního koridoru západně od Bělotína (Moravská Brána)
   Geophysical images of the Western Eger rift earthquake swarm region: structural implications based on regional and high resolution data analysis.
   Hranická propast očima geologů
   Hranická propast očima geologů
   Jak vysvětlit rozdíly v orientaci vrstevnatosti v regionu Starojického kopce (vnější karpatské příkrovy, slezská jednotka): vrása nebo zlom? : 25-12 Hranice
   Jak vysvětlit rozdíly v orientaci vrstevnatosti v regionu Starojického kopce (vnější karpatské příkrovy, slezská jednotka): vrása nebo zlom?
   Nástin geologie jeskyně Suchdolský ponor a okolí v Moravském krasu
   New seismo-tectonic activity near Zakopane (Poland) - Event recorded by broad-band stations operated by IPE
   New seismo-tectonic activity near Zakopane (Poland) - events recorded by broad-band stations operated by IPE
   Nové výsledky strukturního studia paleozoika okolí Hranic
   Nové výsledky strukturního studia paleozoika okolí Hranic
   Orientace hlavních os paleonapětí v jižní části Pálavy
   Orientation of Joints in the Western Bohemia Region, their Role during Post-Variscan Faulting
   Orientations of paleostresses in the Jurassic limestones on the front of the West Carpathian flysch nappes (Pavlov Hills, South Moravia)
   Orientations of recent principal stress axes in the Jeseníky region
   Orientations of recent principal stress axes in the Jeseníky region
   Orientations of the principal palaeostresses in the Western Bohemia seismoactive region and their comparison with the recent stress
   Orientations of the principal palaeostresses in the Western Bohemia seismoactive region and their comparison with the recent stresses
   Paleostress analysis in the Jakubčovice quarry (the Nízký Jeseník Upland) - an example of results affected by folding
   Present-day seismicity of the South-Eastern Elbe Fault System (NE Bohemian Massif)
   Present-day Seismicity of the Southeastern Elbe Fault System (NE Bohemian Massif)
   Problem of Stress Analysis in the Nový Kostel Area (W Bohemia): Influence of Various Geometries of Active Faults
   Projevy seismo-tektonické aktivity v sv. části Českého masivu v období 2004-2005
   Projevy seismo-tektonické aktivity v sv. části Českého masivu v období 2004-2005
   Recent tectonic activity in the area northwards of Šternberk (Nízký Jeseník Mts.) - present knowledge
   Relative reactivation and kinematic potential analysis of some faults in the NE part of the Bohemian Massif
   Rozpor tektoniky a sedimentologie v překocených vrstvách (příklad z kulmu)
   Seismic activity of the Alpine-Carpathian-Bohemian Massif region with regard to geological and potential field data
   Seismic activity of the Alpine-Carpathian-Bohemian Massif region with regard to geological and potential field data
   Seismo-tectonic activity in the NE part of the Bohemian Massif - new records in the period 2004-2005
   Seismo-tectonic activity in the NE part of the Bohemian Massif - New records on the period 2004-2005
   Stress Analyses in the Epicentral Area of Nový Kostel (Western Bohemia)
   Study of orientation of the principal paleostress axes in the vicinity of the Moravian Gateway - results of the first stage
   Šupinová stavba vápenců ve Zbrašovských aragonitových jeskyních
   Tektonická mikrozemětřesení registrovaná na Moravě a ve Slezsku v roce 2000
   Tektonické otřesy z polské části Tater detekované na širokopásmových stanicích provozovaných Ústavem fyziky Země (2004-2005)
   Tektonické otřesy z polské části Tater detekované na širokopásmových stanicích provozovaných Ústavem fyziky Země (2004-2005)
   Úloha a využití nově certifikované seismologické stanice VRAC v rámci Mezinárodního monitorovacího systému CTBTO
   Variscan and Post-Variscan Paleostresses on the Southeastern Margin of the Nízký Jeseník Region (Czech Republic)
   Veřovické souvrství kelčského vývoje slezské jednotky u Bernartic : 25-12 Hranice
   Veřovické souvrství kelčského vývoje slezské jednotky u Bernartic
   Výsledky strukturního studia kulmských sedimentů v okolí Suchdolu nad Odrou : 25-12 Hranice
   Výsledky strukturního studia kulmských sedimentů v okolí Suchdolu nad Odrou
   Vztah struktur, stratigrafie a krasovění ve Zbrašovských aragonitových jeskyních
   Vztah struktur, stratigrafie a krasovění ve Zbrašovských aragonitových jeskyních