Podrobnosti záznamu

Jméno
   Havelka, Jaroslav
Autor článku
   Akumulace staurolitu a granátu u Nového Malína na Šumpersku
   Baškirská ložiska stratiformní kyzové formace
   Definice pojmu ložisko nerostných surovin
   General genetic model and roots of low metal contents of the Jeseníky Mts. deposits of the stratiform sulphide formation
   Historie katedry a výuky ložiskové geologie na Vysoké škole báňské-Technické univerzitě v Ostravě
   K nedožitým osmdesátinám prof. RNDr. Konráda Beneše
   K nedožitým osmdesátinám prof. RNDr. Konráda Beneše
   K nedožitým pětašedesátinám Doc. Ing. Jiřího Králíka, CSc.
   K obecným a zvláštním trendům vývoje rudné ložiskové geologie a rudného hornictví
   Klasifikace metamorfogenních ložisek nerostných surovin
   Ložisko Tyrnyauz v elbruské oblasti Velkého Kavkazu
   Návrh klasifikace metamorfogenních ložisek
   O geologii ofiolitových zón a metalogenezi ostrovních oblouků
   Příčiny nízkých kovnatostí rud jesenických ložisek stratiformní kyzové formace
   Suggestion of the classification of metamorphogenic deposits
   Zamyšlení nad vědeckým a pedagogickým dílem Františka Pošepného
Další autor
Role
   Původce
Článek
   Hydrogeological aspects of agrochemical warehouse reconstruction to an oil product warehouse and its monitoring