Podrobnosti záznamu

Jméno
   Havelka, Jaroslav, 1931-
Autor článku
   K světovému trendu rudného hornictví a situaci v ČR
   Mexické neovulkanické pásmo
   Nález barytové mineralizace v sedimentech permokarbonu u Pecky v Podkrkonoší
   Nová interpretace Cu-Mo zrudnění u Videl v Jeseníkách
   Povaha ložiska sulfidických rud Cu-Mo u Videl z hlediska metalogeneze v pojetí tektoniky litosférických desek
   Příspěvek ke genetické klasifikaci ložisek nerostných surovin
   Tradice Františka Pošepného na Vysoké škole báňské v Ostravě