Podrobnosti záznamu

Jméno
   Havlíček, Pavel
Autor monografie
   Bohemia, Excursion Guidebook. - Annual mmeting of the European Association for the Conservation of the Geological Heritage, Prague June 1st, 2000 - June 9th, 2000
   Dokumentace geologických odkryvů a geologických fenoménů v tělese dálnice D8 v úseku stavby 0805 Lovosice - Řehlovice a jejich aktuální význam pro upřesnění geofaktorů životního prostředí
   Estudio geológico de riesgos naturales alrededor de la ciudad Somoto, Departamento Madriz, Nicaragua
   Estudio geologico de riesgos naturales, área de Estelí, Nicaragua
   Estudio geologico de riesgos naturales, area de La Union y Golfo de Fonseca, Republica de El Salvador
   Estudio geologico de riesgos naturales: area de La Unión y Volcán Conchagua, El Salvador
   Estudio geologico en el área de Jalapa, Nueva Segovia, Nicaragua
   Estudio geologico:Riesgos naturales en el área del Volcánes Casita y San Cristóbal, ciudad Chinandega, Nicaragua
   Geological map of the Pacific zone of Nicaragua. Scale 1:200 000
   Geologická mapa 1:50 000, list Chapernal, Kostarika
   geologická mapa 14-43 Mohelnice
   geologická mapa 23-13 Tábor
   geologická mapa 34-21 Hustopeče
   Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 24-32 Brno
   Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 25-31 Kroměříž
   Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 34-23 Břeclav
   Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 35-11 Veselí nad Moravou
   Geologická mapa Jalapa 1:50 000
   Geologická mapa oblasti Sébaco, centrální Nikaragua
   Geologická studie přírodních nebezpečí v oblasti Matagalpa, střední Nikaragua
   Geologická studie:Výzkum přírodních rizik a zranitelnosti horninového prostředí v oblasti měst León, La Paz Centro a Malpaisillo
   Geologické změny v údolních nivách a přilehlém okolí po povodních v srpnu 2002
   Geologický výzkum přírodních rizik v oblasti Jalapa, Nueva Segovia, Nikaragua
   Geologický výzkum přírodních rizik v centrální a západní části Nikaragui
   Geologický výzkum přírodních rizik v oblasti Estelí, Nikaragua
   Geologický výzkum přírodních rizik v okolí města Sebaco, střední Nikaragua
   Geologický výzkum přírodních rizik v okolí města Somoto, Nikaragua
   Die geologische Situation im Bereich des grossmahrischen Zentrums von Staré Město-Uherské Hradiště
   Geomorfologická mapa (Boaco, Nicaragua)
   Geomorfologická mapa Jalapa
   Geomorfologická mapa (Santa Lucia, Nicaragua)
   Geomorfologická mapa (Santa Lucia, Nikaragua)
   Geomorfologická mapa (Sebaco, Nicaragua)
   Mapa de las fracturas tectónicas - Boaco, Nicaragua
   Mapa exodynamických jevů, list 03-341, Kněžmost
   Mapa geológico 1 : 50 000, hoja 3246-III Chapernal, República de Costa Rica
   Mapa geologico y de riesgos naturales, Boaco, Nicaragua
   Palaeozoic of the Barrandian (Cambrian to Devonian)
   Palynologické a geologické vyhodnocení vrtu Čej 27
   Program pracovního výjezdu:Geologická stavba Kvartérních HGR 1651 a 1652- střední a jižní Morava. PRŮVODCE. (Termín: 28.-31. března 2012)
   San Juan De Río Coco. Estudio geológico y geomorfológico del área, después de los eventos sísmicos en Marzo 2009
   Vyhodnocení geologických změn v údolních nivách a přilehlém okolí po povodních v srpnu 2002
   Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území "Morava - jih"
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 14-43 Mohelnice
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 23-13 Tábor
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 25-31 Kroměříž
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000. 13-131 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 22-343 Vimperk
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 13-141 Nymburk
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 - list 25-123 Hranice
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-341 Kněžmost
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-413 Semily
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-413 Semily
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 13-113 Sojovice
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-342 Brno-jih
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25.000, list 22-333 Srní
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 13-132 Lysá nad Labem
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 22-334 Kvilda
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 34-224 Strážnice a 34-242 Mlýnky
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 32-112 Borová Lada
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 34-223 Hodonín
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 01-223 Načetín a 01-442 Hora Svatého Šebestiána
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list 03-341 Kněžmost
   Výzkum přírodních rizik v oblasti Santa Lucia-Boaco, Nikaragua
   Základní geologická mapa Ćeské republiky 1:25 000, list 13-131 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 03-413 Semily
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 13 - 141 Nymburk
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 22-343 Vimperk - Geologická mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 22-343 Vimperk - Mapa dokumentačních bodů
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, 03-341 Kněžmost
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 13-113 Sojovice
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 34-223 Hodonín
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 03-341 Kněžmost
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-111 Březník
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 34-222 Vracov
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 34-223 Hodonín
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 S Vysvětlivkami, list 34-241 Holíč a 34-243 Tvrdonice
   Základní geologická mapa České republiky 1:25.000, list 22-333 Srní
   Základní geologická mapa České republiky 1:25000 34-242 Mlýnky
   Základní geologická mapa České republiky 1:25000, list 13-132 Lysá nad Labem
   Základní geologická mapa České republiky 1:25000 list Strážnice 34-224
   Základní geologická mapa České republiky list 03-341 Kněžmost
   Základní geologická mapa ČR 1: 25 000 list Semily 03-413
   Základní geologická mapa ČR, vysvětlující text mapy 1:25.000 list Kyjov 34-221
   Základní geologická mapa ČR, vysvětlující text mapy 1:25.000 list Vracov 34-222
Autor článku
   4. zasedání IGCP projektu č.378 na Moravě a v Rakousku
   15. kongres INQUA v Durbanu
   Archaeologische und geologische Untersuchungen der Sanddunen am Zusammenfluss von March und Thaya, Mahren
   Bericht 1992 über geologische Aufnahmen auf Blatt 22 Hollabrunn
   Bericht 1993 über Aufnahmen von quartärgeologisch bedeutenden Aufschlüssen auf Blatt 22 Hollabrunn
   Bericht 1993 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 22 Hollabrunn
   Bericht 1994 über geologische Aufnahmen im Moravikum auf Blatt 22 Hollabrunn
   Bericht 1994 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 9 Retz
   Bericht 1994 über Geologische Aufnahmen im Quartär des Kamptales auf Blatt 21 Horn
   Bericht 1995 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 23 Hadres
   Bericht 1996 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 23 Hadres
   Bericht 1996 über quartärgeologische Untersuchungen auf den Blättern 21 Horn und 38 Krems
   Bericht 1997 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 23 Hadres
   Bericht 1997 über geologische Aufnahmen von Quartärlokalitäten auf Blatt 23 Hadres
   Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
   Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf den Blättern 21 Horn, 23 Hollabrunn und 23 Hadres
   Bericht 2005 und 2006 uber mikromorphologische Untersuchungen von quartaren Boden im Gebiet des unteren Kamptales auf den Blattern 21 Horn und 38 Krems
   Bericht 2008 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
   Boršice near Buchlovice
   Bořetice a jejich geologická historie
   Buchberg am Kamp
   Cenozoic geological evolution
   Central Europe - palaeoclimatic record in continental sediments
   Central Europe - palaeoclimatic record in continental sediments
   Chemické složení jihomoravských spraší (34-12 Pohořelice, 34-13 Dyjákovice, 34-14 Mikulov, 34-21 Hustopeče, 34-22 Hodonín, 34-23 Břeclav)
   Conluence of the March and Thaya Rivers. Development of the floodplain
   Correlation of fluvial sediments of the Dyje and Morava rivers along the Czechoslovak-Austrian border
   Čejčské jezero - palynologický a kvartérně-geologický výzkum (jižní Morava)
   Čejčské Lake - palynological and palaeoalgological research (S. Moravia, Czech Republic)
   Český ráj: paleogeografický vývoj říčních toků v kenozoiku
   Dobšice a Zeměchy - perspektivní sprašové lokality pro paleoenvironmentální výzkum svrchního pleistocénu
   Dobšice near Znojmo - the development of the Upper Pleistocene loess/paleosols sequence from the Southern Moravia (Czech Republic)
   Dolní Věstonice
   Dolní Věstonice II - nová významná kvartérně geologická lokalita
   Evolution of South Moravian Flood Plains
   Fluvial history in the Bohemian Massif
   Fluvial history in the Bohemian Massif
   The fluvial record in the Czech Republic: a review in the contect of IGCP 518
   Fosilní půdy a přírodní nebezpečí v Nikaragui a Salvadoru
   Fosilní půdy a půdní sedimenty středního Salvadoru
   Geochemická charakteristika fosilních půd významných moravských lokalit
   Geochemická charakteristika spraší významných moravských lokalit (34-24 Ivančice, 34-12 Pohořelice, 34-23 Břeclav)
   Geochemický výzkum subfosilní polygenetické pseudočernozemě a navátých písků při soutoku Dyje s Moravou ("Barvínkův hrúd") (34-23 Břeclav)
   Geología y estratigrafía de la hoja 3246-II Miramar, Costa Rica
   Geological study of natural hazards, área of Estelí, Nicaragua
   Geological study of natural hazards, área of Estelí, Nicaragua
   Geologická a geomorfologická mapa nikaragujského vulkanického řetězce
   Geologická historie jižní Moravy ve čtvrtohorách
   Geologická historie Pavlovských vrchů na jižní Moravě
   Geologická mapa, geologický profil a regionální členění brněnské oblasti
   Geologická minulost Kostic a okolí
   Geologická minulost Lednice a jejího okolí
   Geologická minulost okolí Mušova
   Geologická minulost okolí Vranovic
   Geologická minulost Pavlovských vrchů
   Geologická stavba okolí Mikulčic-Valů (34-24 Holíč)
   Geologická stavba okolí Mikulčic-Valů
   Geologická stavba sebacké deprese a jejího okolí, střední Nikaragua
   Geologická stavba velkomoravského mocenského centra Břeclav-Pohansko a jeho okolí (34-23 Břeclav)
   Geologická stavba velkomoravského mocenského centra Břeclav-Pohansko a jeho okolí
   Geologické mapování miocenních a kvartérních sedimentů na území listů 34-241 Holíč a 34-243 Tvrdonice v r. 2001
   Geologické mapování miocenních a kvartérních sedimentů na území listů 34-241 Holíč a 34-243 Tvrdonice v roce 2001 (34-24 Holíč)
   Geologické mapování na listech Strážnice a Mlýnky (34-22 Hodonín)
   Geologické mapování na listech Strážnice a Mlýnky
   Geologické poměry kvartérních sedimentů v oblasti Bzenec-Přívoz (34-22 Hodonín)
   Geologické poměry kvartérních sedimentů v oblasti Bzenec-Přívoz
   Geologické poměry okolí archeologické lokality Milovice, okres Břeclav
   Geologický a paleontologický výzkum lokality Mušov sv. od Pasohlávek (34-12 Pohořelice)
   Geologický a paleontologický výzkum na území mapy 34-22 Hodonín
   Geologický a paleopedologický výzkum na archeologické lokalitě Vedrovice Ia (24-34 Ivančice)
   Geologický, geomorfologický a paleoekologický výzkum sedimentů v okolí Srní
   Geologický rámec okolí Drnholce
   Geologický vývoj okolí Ivaně
   Geologický výzkum v Brně-Lužánkách, Příkop (24-324 Brno-sever)
   Geologie soutokové oblasti Dyje s Moravou
   Geologie středního Polabí: předběžné výsledky geologického mapování kvartéru na listu 13-113 Sojovice
   Geologie středního Polabí: předběžné výsledky geologického mapování na listu 13-131 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
   Geologische Situation im Bereich des Burgwalls von Mikulčice
   Geology of the confluence of the Dyje (Thaya) and Morava (March) rivers
   Geomorphic, structural and paleostress analysis of a Quaternary giant slope failure near Boaco and Santa Lucia (Nicaragua, Central America)
   Grafenberg - Kellergasse. Exkursion B - Geologie am Ostrand der Böhmischen Masse
   Granulometrie kvartérních sedimentů v soutokové oblasti Moravy s Dyjí (34-41 Moravský Ján, 34-23 Břeclav, 34-24 Holíč, 34-22 Hodonín)
   Granulometrie kvartérních sedimentů v soutokové oblasti Moravy s Dyjí
   Granulometrie kvartérních sedimentů v soutokové oblasti Moravy s Dyjí
   IGCP projekt č.378 zdárně pokračuje
   Korelace moravské 'hlavní terasy' a alpské 'Hochterrasse' - předběžné závěry
   Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje (34-41 Moravský Ján, 34-23 Břeclav, 34-24 Holíč, 34-22 Hodonín)
   Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje
   Kvartér v okolí Jalapy (severní Nikaragua)
   Kvartérně - geologický výzkum a vývoj údolní nivy v přírodním parku 'Niva Dyje' mezi Břeclaví a Lednicí
   Kvartérně geologické a paleontologické výzkumy na jižní Moravě (34-21 Hustopeče, 34-23 Břeclav)
   Kvartérně geologické a paleopedologické poměry u Žeravic a Martinic (34-21 Hustopeče, 34-22 Hodonín)
   Kvartérně geologické a paleopedologické poměry u Žeravic a Martinic
   Kvartérně geologické, sedimentologické a sedimentárně-petrografické výzkumy v Mikulčicích, okres Hodonín (34-24 Holíč)
   Kvartérně geologický a paleopedologický výzkum u železniční zastávky Zarazice (35-11 Veselí nad Moravou)
   Kvartérně geologický a paleopedologický výzkum u železniční zastávky Zarazice
   Kvartérně-geologický a paleopedologický výzkum v okolí Lechovic (okres Znojmo)
   Kvartérně geologický a paleopedologický výzkum východně od Znojma (34-11 Znojmo, 34-13 Dyjákovice)
   Kvartérně geologický vývoj střední Jizery východně od Semil
   Kvartérně geologický výzkum "Čejcského Jezera"
   Kvartérně geologický výzkum území na listu 33-224 Kravsko
   Kvartérně geologický výzkum v centru Uherského Hradiště (25-33 Uherské Hradiště)
   Kvartérně-geologický výzkum v okolí Tišnova (24-32 Brno)
   Kvartérní a křídové sedimenty na území listu 13-141 Nymburk
   Kvartérní sedimenty a fosilní půdy na Kienberku u Mikulova (34-23 Břeclav)
   Kvartérní sedimenty a přírodní nebezpečí v okolí Santa Lucie ve střední Nikaragui
   Kvartérní sedimenty na listu geologické mapy 1:50 000 Břeclav (34-23 Břeclav)
   Kvartérní sedimenty na listu Hodonín (34-22 Hodonín)
   Kvartérní sedimenty na listu Kyjov 34-221 (34-22 Hodonín)
   Kvartérní sedimenty na listu Kyjov 34-221
   Kvartérní sedimenty na listu Vracov 34-222 a Strážnice 34-223 (34-22 Hodonín)
   Kvartérní sedimenty na listu Vracov 34-222 a Strážnice 34-223
   Kvartérní sedimenty na území listů Brno-sever 24-324 a Brno 24-32
   Kvartérní sedimenty nivy Moravy u Uherského Ostrohu (35-11 Veselí nad Moravou)
   Kvartérní sedimenty nivy Moravy u Uherského ostrohu
   Kvartérní sedimenty v okolí Chapernalu, jihozápadní Kostarika
   Kvartérní sedimenty v okolí Lysé nad Labem a jejich geochemické složení
   Kvartérní sedimenty v okolí Milovic, Lednice a Sedlce (34-23 Břeclav)
   Kvartérní sedimenty v okolí Somota (Nikaragua)
   Kvartérní sedimenty v okolí vulkánu Guazapa, centrální Salvador
   Kvartérní sedimenty v širším okolí pískovny Písty (list 13-141 Nymburk)
   Kvartérní uloženiny na území listů 35-11 Veselí nad Moravou a 35-12 Strání
   Kvartérní uloženiny v okolí Čejkovic
   Loess complex near Sedlec (Southern Moravia)
   Loess in the Czech Republic: magnetic properties and palaeoclimate
   Loess in the Czech Republic: Magnetic Properties and Paleoclimate
   Mapa geológico de la cadena volcánica nicaragüense
   Mikropaleontologický výzkum svrchně pleistocenních sedimentů v pískovně u Pístů
   Mineralogy and geochemistry of loesses in southern Moravia
   Navržená chráněná lokalita Ježov: kvartérní geologie a paleopedologie
   Navržená chráněná lokalita Ježov:kvartérní geologie a paleopedologie
   Několik poznámek k pylové analýze kvartérních sedimentů z Mikulčic na jižní Moravě (34-24 Holíč)
   Několik poznámek k pylové analýze kvartérních sedimentů z Mikulčic na jižní Moravě
   Neogenní sedimenty a holocenní půdy u Jezeřan-Maršovic (24-34 Ivančice)
   Nevulkanické kvartérní sedimenty v oblasti Masayi a Granady (Nikaragua) Granady (Nikaragua)
   Nevulkanické kvartérní sedimenty v oblasti Masayi a Granady (Nikaragua)
   New finds of Holocene Lake Sediments in the Fezzán Region (Lybia)
   Nové kvartérní lokality z okolí Moravských Bránic (24-34 Ivančice)
   Nové směry ve stratigrafii alpského kvartéru (Zasedání projektu IGCP 378 "Circumalpine Quaternary Correlations" v Luganu)
   Nový IGCP projekt 518
   Nový výzkum rašelinišť na Šumavě
   NP Podyjí: Kvartérní sedimenty ve Vranově nad Dyjí (32-22 Vranov nad Dyjí)
   NP Podyjí: Kvartérní sedimenty ve Vranově nad Dyjí
   NP Podyjí: revizní kvartérně-geologický výzkum a mapování v letech 2001 a 2002 (32-22 Vranov nad Dyjí)
   NP Podyjí: Revizní kvartérně-geologický výzkum a mapování v letech 2001 a 2002
   Oberfellabrunn - Kiesgrube Stecher. Exkursion C - Geologie der Umgebung von Hollabrunn
   Oldest loess accumulations of the south Moravia
   Organické sedimenty na listech Hora Svatého Šebestiána a Načetín (01-44 Vejprty, 01-42 Načetín)
   Organické sedimenty na listech Hora Svatého Šebestiána a Načetín
   Osteologické nálezy ve štěrkovně CEMEX Zaječí
   Palaeostress analysis of a giant Holocene rockslide near Boaco and Santa Lucia (Nicaragua, Central America)
   Paleopedologický a kvartérně geologický výzkum ve Veselí n. Moravou (35-11 Veselí n. Moravou)
   Paleopedologický a kvartérní výzkum v okolí Pavlova (Pavlovské vrchy) (34-12 Pohořelice)
   Paleopedologický výzkum významných kvartérních lokalit v Dolním Rakousku
   Paleopedologický výzkum významných kvartérních lokalit v Dolním Rakousku
   Pedological and geochemical invstigations at the 'Red Outcrop' of Langenlois (Lower Austria)
   Periglaciální jevy ve sprašovém souvství u Vedrovic, okres Znojmo
   Periglaciální procesy u Přibic v Dyjsko-svrateckém úvalu
   Petrografické složení fluviálních písčitých štěrků v nivě Dyje (bývalá těžebna CEMEX Zaječí)
   Plastické deformace sedimentů v zářezu dálnice D8 u obce Bílinky, západně od Lovosic, České Středohoří
   Pohřbené a fosilní půdy a půdní sedimenty v okolí Leónu, Telicy, Malpaisillo a La Paz Centro (Nikaragua)
   Pohřbené a fosilní půdy a půdní sedimenty v okolí Leónu, Telicy, Malpaisillo a La Paz Centro (Nikaragua)
   Pohřbené a fosilní půdy a půdní sedimenty v širším okolí Leonu (Nikaragua)
   Pohřbené a fosilní půdy a půdní sedimenty v širším okolí Leónu (Nikaragua)
   Pohřbené půdy v navátých píscích jihovýchodně od Vacenovic (okres Hodonín) (34-22 Hodonín)
   Pokračují výzkumy českých geologů v Nikaragui
   Problematika vulkanogenních edaphoidů v Nikaragui
   Problematika vulkanogenních edaphoidů v Nikaragui
   Projevy klimatu na zemském povrchu koncem holocénu
   Předběžné mikropaleobotanické vyhodnocení vzorků ze sedimentů Čejčského jezera (34-21 Hustopeče)
   Předběžné mikropaleobotanické vyhodnocení vzorků ze sedimentů Čejčského jezera
   Předběžný geologický výzkum fluviálních sedimentů východně a severovýchodně od Kněžmostu
   Přírodní památka Čejčské jezero - palynologický, paleoalgologický a geologický výzkum (34-21 Hustopeče)
   Přírodní památka Čejčské jezero - palynologický, paleoalgologický a geologický výzkum
   Přírodní památka Jezero - palynologický a paleoalgologický výzkum (34-22 Hodonín)
   Přírodní památka Jezero - palynologický a paleoalgologický výzkum
   Přírodní park Niva Dyje (jižní část): geologie kvartérních sedimentů a vývoj údolní nivy
   Přírodní park Strážnické Pomoraví - Osypané břehy: zkrácení toku Moravy
   Quaternary geological investigations at Stránská skála
   Quaternary, Palaeosols and Natural Hazards in Nicaragua and El Salvador
   Quaternary sediments at the southeastern margin of the Bohemian Massif in th borderland of Austria and the Czech Republic (lower Austria- South Moravia)
   Raně středověké centrum na Pohansku u Břeclavi a jeho přírodní prostředí
   Raně středověké centrum na Pohansku u Břeclavi a jeho přírodní prostředí
   The 'Red Outcrop' of Langelois:soil and rock mineralogy, geochemistry, micromorphology and paleopedology
   The 'Red section' in Langelois (Lower Austria): Micromorphology, Stratigraphy and Geological Implications
   Redepozice kvartérních sedimentů a fosilních půd na východních svazích Pavlovských vrchů
   Sedimentární výplně tektonicky založených depresí ve východním Salvádoru
   Sedlec near Mikulov (district Břeclav)
   Southern Moravia: review of Quaternary
   Spraše a fosilní půdy v NP Podyjí (Konice, Lukov) (33-24 Hnanice, 34-13 Dyjákovice)
   Spraše a fosilní půdy v NP Podyjí (Konice, Lukov)
   Spraše a fosilní půdy ve Velkých Pavlovicích (34-21 Hustopeče)
   Spraše a fosilní půdy ve Velkých Pavlovicích
   Sprašová série u Bořetic (jižní Morava)
   Sprašový profil v Šatově, okres Znojmo (34-13 Dyjákovice)
   State of research of the Moravian rivers in Holocene time
   Stratigraphy of Quaternary fossil soils along the A5-highway between Wolkersdorf and Schrick (Vienna Basin, Lower Austria)
   Strážnice-Přívoz
   Subfosilní a fosilní půdy oblasti Masayi a Granady (Nikaragua) Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998
   Subfosilní a fosilní půdy v oblasti Masayi a Granady (Nikragua)
   Subfosilní polygenetická pseudčernozem v návátých píscích při soutoku Dyje s Moravou ("Barvínkův hrúd"), jižní Morava (34-23 Břeclav)
   Subfosilní polygenetická pseudočernozem v navátých píscích při soutoku Dyje s Moravou (Barvínkův hrúd), jižní Morava
   Svahové sedimenty s fosilními půdami v okolí Bašky (ostrov Krk, Chorvatsko)
   Tanatocenózy měkkýšů v nivních uloženinách řeky Radějovky mezi Radějovem a Petrovem (34-22 Hodonín)
   Tanatocenózy měkkýšů v nivních uloženinách řeky Radějovky mezi Radějovem a Petrovem
   Terasový systém řek Dourdou a Rance v okolí St. Sernin-Sur-Rance, jz. okraj Centrálního masivu (Francie)
   Terasový systém řek Dourdou a Rance v okolí St. Sernin-sur-Rance, jz. okraj Centrálního masivu (Francie)
   Terciérní a kvartérní sedimenty na listu Mohelnice (14-43 Mohelnice)
   Údolní niva Dyje mezi Lednicí a Bulhary
   Vulkanogenní edafoidy západně od Malpaisillo (Nikaragua)
   Vulkanogenní edafoidy západně od Malpaisillo (Nikaragua)
   Vulkanogenní edaphoidy v okolí Leonu (Nikaragua)
   Vulkanogenní edaphoidy v okolí Leónu (Nikaragua)
   Vybrané kvartérní sesuvné události v Nikaragujské vysočině (střední Amerika)
   Výsledky geologického výkumu širšího okolí Hodonína, Ratíškovic a Dubňan
   Výsledky geologického výzkumu širšího okolí Hodonína, Ratíškovic a Dubňan (34-22 Hodonín)
   Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998
   Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998 (34-22 Hodonín)
   Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998
   Vývoj jihomoravských niv
   Vývoj jihomoravských niv
   Vývoj svrchnopleistocenních eolických sedimentů ve Znojmě-Dřevařských závodech
   Výzkum bazálních a okrajových klastik spodního badenu sv. od Novosedel (34-14 Mikulov)
   Výzkum kvartérních sedimentů a půd mezi Kobylím a Terezínem (Velký vrch) (34-21 Hustopeče)
   Výzkum kvartérních sedimentů a půd u Ovčár (12-22 Mělník)
   Výzkum kvartérních sedimentů na území mapy 13-11 Benátky nad Jizerou
   Výzkum kvartérních sedimentů na území mapy 25-33 Uherské Hradiště
   Výzkum kvartérních sedimentů soutokové oblasti Dyje s Moravou
   Výzkum kvartérních sedimentů u Milotic (34-22 Hodonín)
   Výzkum kvartérních sedimentů v trase plynovodu Malešovice-Oslavany (34-12 Pohořelice, 24-34 Ivančice)
   Výzkum nevulkanických kvartérních sedimentů, subfosilních a fosilních půd v okolí Managui (Nikaragua)
   Výzkum organických sedimentů Hodonínska (34-22 Hodonín, 34-24 Holíč)
   Výzkum organických sedimentů Hodonínska
   Výzkum organických sedimentů na jižní Moravě (34-22 Hodonín)
   Výzkum organických sedimentů na jižní Moravě
   Výzkum organických sedimentů na listech Hora Sv. Šebestiána a Načetín (01-44 Vejprty, 01-42 Načetín)
   Výzkum organických sedimentů na listech Hora Sv.Šebestiána a Načetín Šebestiána a Načetín
   Výzkum organických sedimentů na listech Kyjov a Vracov (34-22 Hodonín)
   Výzkum organických sedimentů na listech Kyjov a Vracov
   Výzkum organických sedimentů na listu Hora Sv. Šebestiána (01-44 Vejprty)
   Výzkum organických sedimentů na listu Hora Sv. Šebestiána
   Výzkum údolní nivy Jizery v okolí Benátek nad Jizerou (Research of the Jizera River floodplain in the surroundings of Benátky n. Jizerou)
   Významné sprašové lokality jižní Moravy
   Významný sprašový profil na jv. okraji brněnského masívu u Vedrovic (okres Znojmo)
   Významný sprašový profil u Čejkovic na jižní Moravě (34-21 Hustopeče)
   Významný sprašový profil u Čejkovic na jižní Moravě
   Das Wiener Becken-geologische Betrachtungen
   XV. kongres INQUA v Durbanu
   Zasedání IGCP 449 ve Francii
   Zellerndorf - aufgelassene Ziegelei. Exkursion C - Geologie der Umgebung von Hollabrunn
   Zpráva o geologickém mapování v širším okolí obce Mutěnice (34-22 Hodonín)
   Zpráva o geologickém mapování v širším okolí obce Mutěnice
   Zpráva o výzkumu mrazových klínů u Pasohlávek v Dyjsko-svrateckém úvalu
   Zur Entwicklung der Quartärsedimente am Südostrand der Böhmischen Masse in Niederösterreich
   Zur Entwicklung der Quartärsedimente am Südostrand der Böhmischen Masse in Niederösterreich
   Životní jubileum RNDr. Jaroslava Macouna, CSc
Další autor
Role
   Původce
Článek
   Strážnice-Přívoz