Podrobnosti záznamu

Jméno
   Havlena, Václav, 1928-1984
Autor článku
   Aktivita některých významných poruchových linií Českého masívu ve světle permokarbonské sedimentace
   Brázdy limnického permokarbonu, jejich stavba, kontinuita výplně a pokračování k severu
   Interval spodního karbonu v Českém masívu (kulm, raná molasa a horotvorné fáze)
   Klasifikace uhelných pánví Českého masívu - rekapitulace, nové názory a nové aplikace
   Limnické pánve permokarbonu Českého masívu - geneze, třídění, vyplňování a zlomová tektonika
   Mariopteridy sedlových a sušských vrstev čs. části Hornoslezské pánve a korelace s polským územím
   Možnosti podrobnějšího třídění prognózních zdrojů černého uhlí ČSSR
   The Namurian deposits of the upper Silesian coal basin
   Prognózy uhlonosnosti v čs. části Hornoslezské pánve
   Sphenophyllum Tenerrimum and other species of Sphenophyllum in the Namurian of the Ostrava-Karviná coalfield (upper Silesian basin)
   Vznik podkrušnohorských pánví
   Za Dr. Jaromírem Šetlíkem, CSc.