Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hemelíková, Blanka
Autor článku
   Chemical structure of migrabitumens from Silurian Crinoidea, Prague Basin, Barrandian (Bohemia)
   Diffuse reflectance infrared Fourier transform spectroscopic study of coal oxidation
   Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část II. Nukleární magnetická rezonance
   Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část III. Infračervená spektoskopie
   Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část III. Infračervená spektroskopie
   Stanovení reaktivity hnědých uhlí z lomu Medard (HDBS) ke kyslíku
   Stanovení reaktivity uhlí ke kyslíku - metoda Olpinského
   Studium oxidace hnědého uhlí