Podrobnosti záznamu

Jméno
   Herčík, Ferdinand
Autor monografie
   Hydrogeologické posouzení záměru průzkumu vyhrazeného nerostu - černého uhlí ve výhradním ložisku Mělnická pánev a posouzení rizik následného využívání ložiska metodou zplyňování uhlí
Autor článku
   Development of a groundwater clean-up technology for the Hradčany military air base
   Indikace kontaminovaných podzemních vod v okolí odkaliště úpravny uranových rud ve Stráži pod Ralskem
   Výsledky biodegradace ropných uhlovodíků na letišti Hradčany
   Vývoj přístupů k aplikaci sanačních technologií