Podrobnosti záznamu

Jméno
   Herčko, Ivan
Autor článku
   100. výročie smrti Jána Pettka
   Baňskoštiavnické geologické mapy
   Expozície Banského múzea v Banskej Štiavnici
   Expozície SNM-Banského múzea v Banskej Štiavnici
   Medzinárodné sympózium k problematike Západných Karpát
   Mineralogické výskumy Františka Ulricha na Slovensku
   Mineralogicko-ložiskové zbierky Banského múzea v Banskej Štiavnici
   Návrh stanov a prvý program činnosti Ústavu pre nerastný výskum Slovenska
   Pamätná madaila profesorovi Jánovi Pettkovi
   Pamiatke vynikajúceho vedca Š. Farbakyho
   Počiatky mineralógie na Slovensku
   150. výročie narodenia Jána Nepomuka Langa von Hanstadt
   Výstava "90 rokov múzejníctva v Banskej Štiavnici"