Podrobnosti záznamu

Jméno
   Herrmann, Zdeněk
Autor monografie
   Hydrogeologická rajonizace České republiky
   Hydrogeologická rajonizace ČR 1: 1 000 000
   Mapa hydrogeologických poměrů České republiky
   Mapa typů porozity předkvartérních hornin České republiky
   Mapa vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů středního toku Labe a jeho přítoků
   Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe
Autor článku
   Hydrogeologická rajonizace 2005
   Hydrogeologická rajonizace České republiky