Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hladík, Vít
Autor monografie
   Anglická verze webu České geologické služby
   Assessment of CO Geological Storage Potential in Greece and in the Czech Republic
   Carbon Dioxide Geological Storage Potential of Deep Saline Aquifers of the Central Bohemian Upper Palaeozoic Basin, Czech Republic. POSTER - 70th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE europec 2008, 9-12 June 2008, Nuova Fiera di Roma
   Central Bohemian Basin - Potential CO2 storage site in the Czech Republic
   CO2 emissions and geological sequestration possibilities in the Czech Republic ? country review for the CASTOR project
   CO2 emissions and geological storage possibilities in the Czech Republic - CASTOR WP1.2 Country Report
   CO2 Geological Storage in the Czech Republic - new R&D Project (poster)
   Geologická sekvestrace CO2 - vymezení potenciálních úložišť na území České republiky. Studie pro MŽP - Odbor změny klimatu
   How much CO2 can be stored in the geology ? Article in GEO ENeRGY, the newsletter of the European Network for Research in Geo-Energy, No 12, December 2005, p 1
   Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu - etapa 2003. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP
   Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu - etapa 2005. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP
   Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu, etapa 2004. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP
   Posouzení potenciálu pro geologické ukládání CO2 v Řecku a v ČR. - Závěrečná zpráva o řešení projektu česko-řecké spolupráce v rámci programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy "KONTAKT"
   POTENTIAL OF CO2 GEOLOGICAL STORAGE IN SALINE AQUIFERS OF CENTRAL BOHEMIA, CZECH REPUBLIC. EU GEOCAPACITY WP 2.1 CASE STUDY
   Srovnávací výzkum archivních údajů o geochemii plynů v hornoslezské pánvi, karpatské předhlubni a vídeňské pánvi
   Zachytávání a ukládání CO2 - geologická alternativa snižování emisí
   Zhodnocení geologických poměrů a fyzikálních parametrů sedimentů permokarbonu žatecké pánve a odhad úložné kapacity této pánve z hlediska možného ukládání CO2
Autor článku
   Carbon Dioxide Geological Storage Potential of Deep Saline Aquifers of the Central Bohemian Upper Palaeozoic Basin, Czech Republic
   CGS Europe and CO2GeoNet - taste of European research networking
   CO2 emissions and geological storage possibilities in the Czech Republic
   CO2 Geological Storage in the Czech Republic - new R&D project
   CO2 Storage Opportunities in Central-Eastern Europe
   CO2 storage potential of sedimentary basins of Slovakia, the Czech Republic, Poland and the Baltic States
   CO2 storage potential of the Visegrád group countries (Poland, Slovakia, Czech Republic, Hungary)
   GeoMind, a Geophysical Multilingual Internet driven Information Service
   Gravity model of the Melechov Massif
   Informace o mezinárodním projektu GEOMIND (Geofyzikální mnohojazyčný internetový informační servis)
   Integration of CO2 emission and geological storage data from Eastern Europe - CASTOR WP 1.2
   Jak hluboko s georadarem?
   Mapping of CO2 Storage Achievements Across Europe
   Non-Destructive Geotechnical Investigations by Ground Penetrating Radar
   Screening and evaluation of a saline aquifer for CO2 storage: Central Bohemian Basin, Czech Republic
   Středočeská pánev jako potenciální úložiště oxidu uhličitého
   TOGEOS - Towards Geological Storage of Carbon Dioxide in the Czech Republic
   Zachytávání a ukládání CO2 - geologická alternativa snižování emisí