Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hlaváč, Jaroslav
Autor monografie
   Bohemian Field Conference. Excursion Guidebook
   Holocene Calcareous Tufa Cascades in the Bohemian Karst.International Conference on Past Global Changes. Excursion Guide
   Měkkýši (Mollusca) Žďárských vrchů
   Pohřebiště staršího eneolitu a šňůrové keramiky ve Vliněvsi
   Střední Brdy
   Závěrečná zpráva o výzkumech ke smlouvě o dílo s firmou Velkolom Čertovy schody, a. s. Zhodnocení přírodovědné hodnoty předpolí VLČS-východ v rámci dobývacích prostorů Koněprusy a Suchomasty I)
Autor článku
   Analýza měkkýšů v archeologických objektech raně středověkého opevnění u Přívor (Mělnicko)
   Biostratigrafický výzkum jeskyně U hamru v Dobrkovicích u Českého Krumlova
   Columella aspera (Waldén) - přehlížený prvek měkkýší fauny ČR
   Deposition and Destruction of Holocene calcareous tufa cascades in the Bohemian Karst (Czech Republic)
   Geologický podklad a živočichové
   Hydrogeologie krasového systému pramen pod Domášovem - Tetínský vývěr: nová pozorování a data
   Hydrogeologie krasového systému pramen pod Domášovem-Tetínský vývěr: nová pozorování a data.
   Hydrogeologie krasového systému pramen pod Domášoven - Tetínský vývěr: nová pozorování a data
   Inventarizační malakozoologický výzkum PR Bažantnice u Pracejovic (jižní Čechy, okres Strakonice)
   Když byla Země ještě mladá
   Krajina vašeho okolí Česká republika
   Land snail distribution patterns within a site: The role of different calcium sources
   Long-term development of cultural landscape in Central Bohemia as a co-evolution of human impacts and natural processes ; Outline of an interdisciplinary project
   Magnetická síla Země
   Malacofauna of the phytogeographical district of the Plánický hřeben Ridge (SW Bohemia, Czech Republic)
   Malacologica Bohemoslovaca (Československá slimač). Sborník k 80. narozeninám Vojena Ložka
   Malakofauna
   Malakofauna koněpruské oblasti (Český kras) - lesní, stepní a druhotná stanoviště
   Měkkýši Českého lesa - II. Čerchovský les (Západní Čechy)
   Měkkýši Českého lesa - III. Kateřinská kotlina a severní část Čerchovského lesa (Západní Čechy)
   Měkkýši Českého lesy - I. Vybrané lokality v severní části (západní Čechy)
   Měkkýši (Mollusca) hradní zříceniny Pajrek u Nýrska a jeho okolí (Šumava)
   Měkkýši (Mollusca) hradní zříceniny Velhartice u Sušice
   Měkkýši (Mollusca) PR Lužany, Přešticko, západní Čechy
   Měkkýši PR Bystřice v Českém lese
   Měkkýši přírodní rezervace Jelení vrch u Habartic (okres Klatovy)
   Měkkýši přírodní rezervace Městišťské rokle na Šumavě (Česká republika) - I. Přirozená a polopřirozená lesní stanoviště
   Měkkýši přírodní rezervace Městišťské rokle na Šumavě (Česká republika). - II. Revizní malakocenologický výzkum
   Měkkýši v údolí Pstružného potoka u Hartmanic (Šumava)
   Mlýn v Kodě - přírodovědné, historické a technické aspekty
   Mlýn v Kodě - přírodovědné, historické a technické aspekty
   Mollusc fauna of the Rychlebské hory (Czech Republic)
   Molluscan and Pollen Assemblages from the Ochozská Cave as Climate Indicators for the Late Glacial and Holocene (Moravian Karst, Czech Republic)
   Molluscan and Pollen Assemblages from the Ochozská Cave as Climate Indicators for the Late Glacial and Holocene (Moravian Karst, Czech Republic)
   Molluscan fauna of the Javoříčský Karst (Czech Republic, central Moravia)
   Molluscan succession from Holocene tufas in the Czech Karst (Czech Republic)
   Molluscan succession from Holocene tufas in the Czech Karst (Czech Republic)
   Nález fosilních měkkýšů na pohřebišti u Jízdárny
   Nález holocenní malakofauny na Lopatě - Milínov, Plzeňsko
   Nález kelnatky (Mollusca - Scaphopoda) v eneolitickém objektu v Úholičkách (okr. Praha-západ)
   Nález schránek měkkýšů v prostoru raně středověkého opevnění v Libici nad Cidlinou
   Nástin rozšíření vybraných ruderálních a synantropních druhů plžů (Gastropoda) v oblasti Šumavy a Pošumaví
   Některé zvláštnosti hydrologie brněnské stokové sítě a jejich souvislosti s režimem podzemních vod
   A new record of Deroceras laeve (O. F. Müller, 1774) from Pakistan (Gastropoda: Pulmonata: Agriolimacidae)
   Nové měkkýší druhy českého kvartéru
   Nové měkkýší druhy českého kvartéru
   Nový výskyt plzáka Arion intermedius Normand, 1852 (Pulmonata: Arionidae) v CHKO Šumava (Západní Čechy)
   Ostroústka drsná - záhada naší malakofauny
   Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyních Českého krasu
   Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyních Českého krasu
   Praha přírodní : přírodní podmínky Prahy
   Process analysis of deep slope failures in České středohoří neovolcanites
   Předběžná zpráva o výskytu malakocenóz kvartérního pokryvu sesuvného území u Čeřeniště (České středohoří) (02-41 Ústí nad Labem)
   Příkop středověkého opevnění města Plzně. Archeologický a environmentální výzkum v prostoru zaniklé Pražské brány
   Přírodní poměry na pravěké lokalitě "Anděl Park" v Praze na Smíchově
   Půdní bezobratlí
   Pupilloidea of Pakistan (Gastropoda: Pulmonata): Truncatellininae, Vertigininae, Gastrocoptinae, Pupillinae (in part)
   Rabí a Prácheň - významné měkkýší lokality ve středním Pootaví (Západní Čechy, okr. Klatovy)
   Rozšíření plžů Macrogastra badia a Laciniaria plicata (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae) na Šumavě
   Říční, krasový a hadcový fenomén
   S domkem na zádech
   Sedimenty jeskyně Arnika v Českém krasu
   Sedimenty jeskyně Arnika v Českém krasu
   Spraše a fosilní půdy ve Velkých Pavlovicích (34-21 Hustopeče)
   Spraše a fosilní půdy ve Velkých Pavlovicích
   Spraše a fosilní půdy ve Velkých Pavlovicích
   Tanatocenózy měkkýšů v nivních uloženinách řeky Radějovky mezi Radějovem a Petrovem (34-22 Hodonín)
   Tanatocenózy měkkýšů v nivních uloženinách řeky Radějovky mezi Radějovem a Petrovem
   Tanatocenózy měkkýšů v nivních uloženinách řeky Radějovky mezi Radějovem a Petrovem
   Úvod
   Vodní malakofauna ostrovských rybničních soustav a karlovarských kaolinových lomů
   Výsledky průzkumu měkkýšů (Mollusca: Gastropoda, Bivalvia) v okolí města Blatná v jihozápadních Čechách
   Zahloubená chata ze středního eneolitu v Praze 9 - Miškovicích. Výsledky archeologických a přírodovědných analýz
   Závornatka černavá - skvost mezi měkkýši Českého lesa